Strona główna » Islam » Znaczenie zakatu al-Fitr

Znaczenie zakatu al-Fitr

Znaczenie zakatu al-Fitr: Oczyszcza on poszczącego z jego nieumyśl- nie wypowiedzianych złych słów i czynów, jakie czynił w Ramadanie, jest również nakarmieniem ubogiego, osoby będącej w potrzebie.
Ibn Abbas (RAA) relacjonował, że Wysłannik Boży (SAWS) nakazał zakat al-Fitr jako oczyszczenie poszczącego ze złych słów i czynów, jest ono także nakarmieniem ubogiego. Temu, kto darował go przed modlitwą (modlitwa świąteczna z arab. salat al-Eid) jest liczony jako obowiązkowy zakat, który jest przyjęty, a kto dał go po modlitwie, liczy się go jako zwykła jałmużna. Przekazali Abu Dałud i Ibn Madża.