Strona główna » Islam » Z jakich powodów islam jest często błędnie interpretowany?

Z jakich powodów islam jest często błędnie interpretowany?

W dzisiejszym burzliwym świecie islam przedstawiany jest zazwyczaj bardzo negatywnie. Poza tym mimo, że islam oznacza pokój istnieją też ludzie, którzy z drogi pokoju zeszli na ścieżkę przemocy zniekształcając tę religię na potrzeby własnych ideologii politycznych i osobistych korzyści. Postrzeganie islamu przez pryzmat negatywnych wydarzeń, za które odpowiedzial- ne są marginalne jednostki powoduje, że jest on często mylnie interpretowany
i niepoprawnie rozumiany.

Czasami wręcz celowo przedstawia się tę religię w ten sposób. W rękach niektórych polityków, przywódców religijnych i mediów islam stanowi swoistego rodzaju kozła ofiarnego. Utożsa- mianie islamu z nieludzkimi aktami skutecznie zniechęca do niego wiele osób, jednocześnie przekonując je do środowisk jemu przeciwnych, takich jak antymuzułmańskie ugrupowania polityczne oraz do należące do nich media i prasę.

Jednak wraz ze wzrostem liczby muzułmanów występującym przeciwko tym kłamstwom, prawda i umiarkowany charakter islamu stają się bardziej widoczne. Muzułmanie zdecydowa- nie opowiadają się przeciwko terroryzmowi, prześladowaniom i zabijaniu niewinnych ludzi oraz przeciwko tym, którzy dopuszczają się takiej niesprawiedliwości w imię jakiejkolwiek wiary.

Tytuł oryginału: Questioning Islam © Muhammad Quadir, 2006 All Rights Reserved: www.discoverislam.com © for the Polish edition by Liga Muzułmańska w RP, 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy. ISBN 978-83-60032-07-7 WROCŁAW 2015 WYDANIE I Wydawca: Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiej al. Bohaterów Września 23 02-389 Warszawa