Strona główna » Islam » Wiara i czyny

Wiara i czyny

Student, który wierzy, że egzamin odbędzie się w ciągu tygodnia ale nie przejmuje się tym i spędza czas na zabawie, faktycznie nie wierzy w pełni w bliskość tego egzaminu. Człowiek, który zgubił drogę może poprosić cię, abyś mu wskazał kierunek. Kiedy już wyjaśnisz mu trasę ze wszystkimi szczegółami, a on, mimo tego, że słuchał cię bardzo uważnie, wyrusza w przeciwnym kierunku, znaczy to, że nie ma do ciebie pełnego zaufania jako przewodnika. Tak więc wiara jest czymś znajdującym odbicie w czynach i zachowaniu człowieka.

Nie można odseparować wiary od czynów. Działanie jest konsekwencją wiary: jest owocem i wyrazem czyjegoś wewnętrznego przekonania z tego powodu Allah (SŁT) w Koranie łączył wiarę z dobrymi uczynkami:

„Wierzącymi są tylko: ci, których serca drżą z przerażenia, kiedy wspomina się Boga; ci, których wiara się powiększa, kiedy są im recytowane Jego znaki- oni ufają swojemu Panu -[…]” Sura 8:2

„Szczęśliwi są wierzący, którzy są pokorni w swoich modlitwach, którzy się odwracają od pustej gadaniny, którzy dają jałmużnę, którzy zachowują wstrzemięźliwość,z wyjątkiem swoich żon i tego, czym zawładnęła ich prawica, bo wtedy nie będą ganieni’ – a którzy pożądają inne, poza nimi, są występni – którzy strzegą powierzonych sobie depozytów i dochowują zobowiązań; którzy odprawiają swoje modlitwy.” Sura 23: 1-9

„Nie jest pobożnością, że zwracacie twarze ku wschodowi i ku zachodowi. Lecz prawdziwie pobożny jest:kto wierzy w Boga i w Dzień Ostatni; w aniołów, w Księgę i w proroków; i ten, kto rozdaje majątek- mimo umiłowania go –
bliskim krewnym, sierotom i biedakom, podróżnemu i żebrzącym, i na wykup niewolników; i ten, kto odprawia modlitwę; i ten, kto daje jałmużnę; i ci, którzy wypełniają swoje zobowiązania, kiedy się zobowiązali; i ci, którzy są cierpliwi w nieszczęściu i przeciwności, i w czasie niebezpieczeństwa; oto ci, którzy są szczerzy w wierze. Oni są prawdziwie bogobojni! Sura 2:177

Większość uczonych łączy wiarę z dobrymi uczynkami i uznaje, że może on mieć różne stopnie, proporcjonalnie do dobrych uczynków. Dowód na wyżej przedstawioną opinię możemy znaleźć w Koranie:

„[…] ci, których wiara się powiększa, kiedy są im recytowane Jego znaki – oni ufają swojemu Panu – [..]” Sura 8:2

„[…] To pomnożyło jeszcze wiarę i całkowite poddanie się.[…]” Sura 33:22

Źródło: „Wprowadzenie do islamu” Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce str. 64-65