Strona główna » Islam » Sztuka prowadzenia rozmowy

Sztuka prowadzenia rozmowy

Żyjemy w świecie, który staje się globalną wioską, w którym masowe media obalają bariery czasowe i przestrzenne, umożliwiając ludziom komunikację na masową skalę. Wielu ludzi poznaje się najpierw przez Internet, coraz częściej zdarza się, że te znajomości nie przenoszą się do świata realnego. Żyjemy w szybkim świecie, gdzie wszyscy są czymś zajęci i mają coraz mniej czasu dla siebie i innych. Media idealnie wkomponowują się w takie funkcjonowanie. Niestety coraz częściej też kłamią, a ludzie nie mają czasu, bądź ochoty tego weryfikować.

Dialog wydaje się być szansą do lepszego zrozumienia rzeczywistości i kontaktu ze wszystkimi, jednak wzbudza kontrowersje – niektórzy widzą w nim nadzieję, niektórzy zaś zagrożenie. Co na ten temat mówi islam?

Prawda jest taka, że dialog nie jest nowoczesnym wynalazkiem – do rozmowy i otwartej dyskusji islam nawoływał już piętnaście wieków temu. W Koranie czytamy: „ Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem! Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób„ Koran 16:125. Islam nie tylko nakazuje rozmowę, ale nakazuje by była ona prowadzona w najlepszy sposób. Jak wygląda ten najlepszy sposób? Nikt lepiej tego nie pokaże, niż Prorok (PzN).

Razem spróbujmy przeanalizować sposób Proroka (PzN) w prowadzeniu dialogu na podstawie prawdziwych wydarzeń: „Dostojnicy bałwochwalcy zebrali się, by dyskutować jak powstrzymać Muhammada (PzN) od nawoływania do Boga. Zdecydowali się wysłać najstarszego spośród nich, by rozmawiał z Wysłannikiem Allaha (PzN) i przekonał go do rezygnacji z jego misji. Wybrali do tego Abu Al-Walida. Podszedł on do Proroka (PzN) i rzekł: „Muhammedzie, sam widzisz przez co przechodzimy z tego powodu, co głosisz, dlatego dostojnicy Kurajszytów wysłali mnie do ciebie z pewnymi propozycjami i na którąkolwiek przystaniesz, jesteśmy zobowiązani ją spełnić. Twoi ludzie proponują ci: Jeśli to (nawoływanie) robisz ze względu na pieniądze, to uzbieramy dla ciebie tyle pieniędzy, abyś stał się najbogatszy spośród nas. Jeśli to robisz ze względu na władzę – możemy cię ukoronować. Jeśli to robisz ze względu kobiety, wybierz tą która ci się podoba i zapewniamy cię, że doprowadzimy do ślubu z nią. Jeśli to robisz, bo dotknął ci jakiś czar (czyli jesteś chory umysłowo), to znajdziemy dla ciebie najlepszego znachora”. Muhammad (PzN) odpowiedział na to: „Skończyłeś o Abu Al-Walidzie?” Starzec odrzekł: „Tak”. Muhmmad (PzN): „Wysłuchasz mnie teraz?”. On odpowiedział: „tak”. Wtedy Prorok (PzN) zaczął recytować wersety z Koranu jako odpowiedź na to, co usłyszał”.

Jaką lekcję uzyskaliśmy z wyżej przytoczonej tej dyskusji?

Na początku, zapewne zwróciliśmy uwagę na sposób, w jaki rozmawiali bałwochwalcy, bo mimo, że wygląda ona spokojnie, Kurajszyci przedstawili swoje propozycje w sposób okrutny i obraźliwy, zarzucając Prorokowi (PzN) miedzy wierszami, że jest on człowiekiem chciwym (oferowali mu pieniądze lub władzę), pragnący kobiet (oferta doprowadzenia do ślubu z wybranką) lub że jest opętany (chęć zapewnienia leczenia).

I tu uczymy się od wielkiego mistrza, którym jest Muhammed (PzN) zasad prowadzenia dialogu:

  1. Słuchanie: pierwszą i najważniejsza zasadą dialogu jest cierpliwe wysłuchanie tego, co druga strona ma do powiedzenia. Mówić każdy potrafi, ale słuchanie jest sztuką. Dlatego proszę zauważyć, że Prorok (PzN) nie przerwał swojemu rozmówcy ani razu i dał mu dokończyć to, co miał do powiedzenia.

  2. Upewnienie się, że twój rozmówca skończył przedstawienie swojego poglądu: widzimy to wyraźnie przez pytanie Proroka (PzN): Czy skończyłeś o Abu Al-Walidzie? Przez to okazujesz twojemu rozmówcy szacunek, bo cały czas go słuchałeś i nadal gotowy jesteś go słuchać, a z drugiej strony pozwalasz mu wyartykułować wszystkie zarzuty (pretensje) trzymane w sercu, co powoduje, że będzie mu lżej.

  3. Zwracanie się do rozmówcy w najlepszy sposób: widzimy to w sposobie zwracania się Proroka (PzN) do rozmówcy jego przydomkiem „Abu Al-Walid” (u arabów jest to okazywanie szacunku), podczas gdy mógł zwracać się do niego w sposób odpowiedni do ostrych zarzutów, np. „starcze”.

  4. Upewnienie się, że twój rozmówca chce ciebie wysłuchać: tak jak to zrobił Prorok (PzN) zadając pytanie : „wysłuchasz mnie teraz?”, bo może twój rozmówca nie chce z tobą rozmawiać, a jedynie robić ci zarzuty i obrażać cię – wtedy nie ma co go zmuszać do rozmowy, bo prawdopodobnie dojdzie do kłótni, a nie do dialogu.

Przedstawiony sposób dialogu jest najwyższą szkoła etyki – pozwólmy naszemu rozmówcy mówić, nie przerywajmy mu, zwracajmy się do niego z szacunkiem, upewnijmy się, że powiedział wszystko, co miał do powiedzenia i zachęcajmy go do wysłuchania naszych racji, ale nie zmuszajmy do tego.

Bracia i siostry, to jest szkoła naszego Proroka (PzN). Jeśli chcecie zasłużyć na miano ucznia Muhammada (PzN) to spróbujcie go naśladować.

Autor: Mufti Nedal Abu Tabaq