Strona główna » Islam » Szacunek dla rodziców

Szacunek dla rodziców

I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego; i dla rodziców –dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im: „precz!” i nie popychaj ich, lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku!

Pochylaj ku nim skrzydło łagodności, przez miłosierdzie, i mów: „Panie mój, bądź dla nich miłosierny, tak jak oni byli, wychowując mnie,kiedy byłem mały.”

Koran: Sura Podróż nocna wersety 23-24

Nakazaliśmy człowiekowi dobro względem jego rodziców […].

Koran: Sura Pająk werset 8

I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodziców: – matka nosiła go pośród wielu trudów, odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach – „Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom! Do Mnie zmierza wędrowanie!”

Koran: Sura Lokman werset 14

I poleciliśmy człowiekowi dobroć względem jego rodziców. Matka nosiła go w trudzie i urodziła go w trudzie […].

Koran: Sura Piaszczyste wydmy werset 15

Tłumaczenie Koranu według Józefa Bielawskiego [źródło: PIW, Warszawa 1986]