Strona główna » Islam » Suche oczyszczenie at-tajammum

Suche oczyszczenie at-tajammum

Suche oczyszczenie

Najwyższy powiedział w Koranie: Jeśli jesteście chorzy albo podróżujecie, albo załatwiliście naturalną potrzebę, bądź mieliście kontakt z kobietami i nie znaleźliście wody aby oczyścić się wtedy użyjcie czystej ziemi i potrzyjcie nią swoje twarze i dłonie. Bóg jest wymazującym grzechy, Przebaczający!

Pojęcie suchego oczyszczenia

W prawie muzułmańskim suche oczyszczenie to użycie czystej ziemi, piasku lub kamieni w celu oczyszczenia się (zarówno wtedy, kiedy jest się w stanie nie- czystości mniejszej, jak i większej, czyli w przypadku potrzeby wykonania ablucji lub kąpieli) w przypadku braku wody lub niemożności skorzystania z niej.

Sposób wykonania suchego oczyszczenia

Przystępujący do suchego oczyszczenia musi mieć intencję w sercu. Następ- nie wypowiada bismi-llah, kładzie dłonie na czystą ziemię lub piasek lub dotyka kamieni jeden raz a następnie przeciera twarz i ręce do nadgarstków (nie do łokci, jak w przypadku ablucji).

» Suche oczyszczenie jest niczym ablucja; człowiek po suchym oczyszczeniu może odmówić ile chce modlitw obowiązkowych i nadobowiązkowych, dopóki pozostaje w stanie czystości

Przypadki, w których można wykonać suche oczyszczenie.

  1. Brak wody, którą można by było wykorzystać w ablucji lub kąpieli.

  2. Jeśli kontakt z wodą może zaszkodzić choremu lub opóźnić wyleczenie.

  3. Suche oczyszczenie można wykonać, gdy jest bardzo zimno lub woda jest bardzo zimna i jej użycie mogłoby zaszkodzić naszemu zdrowiu.

Co unieważnia stan czystości po suchym oczyszczeniu

  1. Stan czystości po suchym oczyszczeniu jest unieważniony przez te same czynniki, co po ablucji, czyli poprzez: załatwienie potrzeby fizjologicznej, gazy, sen, utratę przytomności czy krwawienie.

  2. Uzyskanie dostępu do wody, jako że przyczyną wykonywania suchego oczyszczenia jest jej brak.

Jeśli odmówiłeś modlitwę obowiązkową po suchym oczyszczeniu, po czym znalazłeś wodę, nie musisz powtarzać modlitwy, nawet jeśli jej czas jeszcze się nie skończył.