Strona główna » Islam » Skrucha

Skrucha

Wiele osób jest przekonanych, że nie muszą okazywać skruchy i prosić Allaha (SŁT) o wybaczenie, ponieważ nie robią niczego tak poważnego, co by tego wymagało. Nic bardziej mylnego. Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo i za jak wiele czynów powinniśmy okazać skruchę i poprosić Allaha (SŁT) o wybaczenie.

Przyjrzyjmy się najpierw grzechom, co do których nie możemy mieć wątpliwości, że okazanie skruchy w ich przypadku jest konieczne. Są to przede wszystkim czyny, takie jak cudzołóstwo, picie alkoholu, czy zaniedbywanie modlitwy. Jednak dostrzegam uśmiech na twojej twarzy – grzechy, które wymieniałem nie dotyczą ciebie (alhamdulillah), a więc nie ma powodów do okazywania skruchy! Nie spiesz się jednak, gdyż każdy muzułmanina – od najbardziej wybitnego uczonego do zwyczajnego człowieka – jest zobowiązany do ciągłego nawracania się ku Allahowi (SŁT).

Oprócz tych wyżej wymienionych grzechów, wyróżniamy również czyny, za które powinniśmy błagać Allaha (SŁT) o wybaczenie. Pamiętasz, jak obgadywałeś innych? A może tylko słyszałeś o tych, którzy to robili? Musisz prosić Allaha (SŁT) o wybaczenie za ten grzech. A może przypominasz sobie o zakazanym spojrzeniu (haram). A w jaki sposób korzystałeś z Internetu? Pamiętasz ile razy przeklinasz w ciągu dnia? Ile razy kłamałeś? Może masz na sumieniu wyrządzenie krzywdy bliźniemu?

Nie sposób zliczyć grzechów, za które powinniśmy prosić o wybaczenie. Chcę jednak zwrócić twoją uwagę na coś, za co powinniśmy okazywać skruchę, nawet gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy. Zastanówmy się nad grzechami, które popełniliśmy dawno i których już nie popełniasz, ale jednak nigdy nie poprosiłeś Allaha (SŁT) o wybaczenie – czy myślisz, że są już nieaktualne? Owszem, jesteś już od nich wolny, ale nie zrobiłeś nic, aby zostały ci wybaczone, spotkasz się więc z Allahem (SŁT), mając je na sumieniu. Na co zatem czekasz? Proś Allaha (SŁT) o wybaczenie za wszystkie te grzechy, za które do tej pory nie okazałeś należytej skruchy!

Powinieneś również przeprosić Allaha (SŁT) za zwłokę w okazaniu skruchy, za radość, jaką odczuwałeś podczas czynienie grzechu, za brak wstydu przed Allahem (SŁT) przy czynieniu grzechu, itp.,itd.

Widzisz sam, drogi czytelniku, że musimy nieprzerwanie błagać Allaha o wybaczenie. Ale, czy po tych wszystkich naszych niedopuszczalnych czynach Allah (SŁT) nam wybaczy?!

Powiedz:

O słudzy moi,

którzy wykroczyliście przeciwko sobie samym,

nie traćcie nadziei w miłosierdzie Boga!

Zaprawdę, Bóg przebacza grzechy w całości.

Przecież ON jest Przebaczający, Litościwy!

[…]” (39:53)

Na Allaha (SŁT), czuję jak oddychasz z ulgą. Zwróciłeś już uwagę na „wszystkie grzechy”? Naprawdę, Allah (SŁT) jest Wielki! A czy wiesz, czego Allah (SŁT) oczekuje od nas? On sam mówi nam o tym w surze Kobiet: „ Allah chce wybaczyć wam”. Subhana`Allah, to jest to, czego Allah (SŁT) chce. Czujesz, jak bardzo cię kocha?

Pamiętasz hadis qudsi, w którym Allah (SŁT) mówi: „O, moi poddani, grzeszycie dniem i nocą, a Ja Jestem Wybaczający, a więc proście Mnie o wybaczenie – a Ja wam wam wybaczę”.

Dam przykład ilustrujący, jak bardzo Allah (SŁT) cieszy się z nawrócenia człowieka. Za czasów Mojżesza (PzN) nastąpiła straszna susza. Wtedy Izraelici zwrócili się do swojego Proroka (PzN), aby modlił się do Allaha (SŁT) o deszcz. Pomimo modlitwy Mojżesza (Pzn) na próżno było oczekiwać deszczu. Prorok (PzN) zwrócił się więc do Allaha (SŁT) z zapytaniem: ”Panie, zawsze słuchałeś moich modlitw, dlaczego tym razem nie uczyniłeś tego?”. Allah odrzekła: „ Wśród waszego ludu jest człowiek, który grzeszy od 40 lat. Wyprowadźcie go poza waszą wspólnotę, a wtedy ześlę deszcz.” Mojżesz zebrał cały naród izraelski i błagał go, aby osoba wspomniana przez Allaha (SŁT) sama ujawniła się, ratując w ten sposób całą wspólnotę. Grzesznik zdawał sobie sprawę, że chodzi o niego, lecz nie wiedział, co czynić. Zwrócił się więc do Allaha (SŁT), pytając:”Panie, wiem, że chodzi o mnie, i nie wiem co mam robić? Jeśli wyjdę, to będzie wielki wstyd i hańba dla mnie. A jeśli nie wyjdę, wówczas inni umrą przeze mnie. Nie mam ratunku, jak tylko w Tobie, wybacz mi moje grzechy”. Wtedy deszcz zaczął padać. Mojżesz (PzN) zdziwiony zwrócił się do Allaha (SŁT) z pytaniem: „Panie, zesłałeś nam deszcz, mimo że nikt nie wyszedł?”. Allah na to : „ O Mojżeszu, wysłałem wam deszcz z radości ze skruchy okazanej przez mojego poddanego”. Mojżesz odrzekł: „Ukaż mi tego człowieka, bym i ja cieszył się razem z nim”. Allah (SŁT) na to:” O Mojżeszu, grzeszył 40 lat a ja go zakryłem, czy mam go zawstydzić, kiedy on wraca do mnie?”.

Okaż swoją skruchę Allahowi (SŁT) teraz. Nic nie stoi na przeszkodzie. Allah czeka na ciebie.

Autor: Nedal Abu Tabaq Mufti przy Lidze Muzułmańskiej w RP