Strona główna » Islam » Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji Nowi Muzułmanie będzie trwała insha Allah do dnia 25.09.2019r..
Pytania dotyczące rejestracji prosimy kierować na adres e mail: konferencja@islaminfo.pl

Jakie dane należy podać?


System rejestracyjny wymaga podania informacji, które pozwolą nam na kontakt z uczestnikami.

Dlaczego wymagana jest rejestracja?

Dane zbieramy w celach logistycznych tak aby zaplanować np. ilość posiłków…

Informacje podane w formularzy rejestracyjnym z dniem 29.09.2019r. zostaną zniszczone.  Nie gromadzimy danych.

Nie ma znaczenia kiedy wypowiedziałeś/wypowiedziałaś SZAHADĘ


Czy udział w Konferencji jest płatny?


Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY


Miejsce Konferencji


Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie
Aleja Bohaterów Września 23
Warszawa


Do kiedy trwa rejestracja uczestników?


Rejestracja musi być dokonana najpóźniej do 25 września  2019 roku.

Formularz rejestracyjny znajdziesz na stronie:

[ninja_form id=2]

„Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Ligę Muzułmańską w RP dla potrzeb niezbędnych do organizacji Konferencji Nowi Muzułmanie tj. realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”).

*W Konferencji mogą brać udział osoby pełnoletnie.