Strona główna » Islam » Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestników

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji Nowi Muzułmanie będzie trwała insha Allah do dnia 10.09.2018r..
Pytania dotyczące rejestracji prosimy kierować
na adres e mail: konferencja@islaminfo.pl

Jakie dane należy podać?
System rejestracyjny wymaga podania informacji, które pozwolą nam na kontakt z uczestnikami.
Nie ma znaczenia kiedy wypowiedziałeś/wypowiedziałaś SZAHADĘ
Czy udział w Konferencji jest płatny?
Udział w Konferencji jest BEZPŁATNY
Miejsce Konferencji
Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie
Aleja Bohaterów Września 23
Warszawa
Do kiedy trwa rejestracja uczestników?
Rejestracja musi być dokonana najpóźniej do 10 września  2018 roku.
Formularz rejestracyjny znajdziesz na stronie:

„Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Ligę Muzułmańską w RP dla potrzeb niezbędnych do organizacji Konferencji Nowi Muzułmanie tj. realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”).

*W Konferencji mogą brać udział osoby pełnoletnie.