Strona główna » Islam » Przykładowe wartości zakatu al-Fitr na rok 2020

Przykładowe wartości zakatu al-Fitr na rok 2020

Przykładowe wartości zakatu al-Fitr na rok 2020
40 zł jest to najniższa wartość, jaką musi zapłacić bogaty człowiek (jeśli natomiast daruje więcej, będzie miał od Boga większe wynagrodzenie).
30 zł jest to najniższa wartość dla osoby, która nie jest ani biedna, ani bogata i jej stan finansowy jest dobry (jeśli natomiast daruje więcej, to będzie miała od Boga większe wynagrodzenie).
20 zł jest to najniższa wartość dla osoby, której sytuacja finansowa nie jest dobra i zmaga się z trudnościami finansowymi.
10 zł jest to najniższa wartość dla osób najbiedniejszych
Na przykład pięcioosobowa rodzina (składająca się z ojca, matki i trójki dzieci), której sytuacja majątkowa jest przeciętna, powinna pomnożyć wartość 20 złotych przez 5. Głowa rodziny musi zatem darować biednym
100 złotych.