Strona główna » Islam » Przesłanie Ramadanowe

Przesłanie Ramadanowe

Drodzy Bracia i Siostry

Przeżywamy błogosławiony miesiąc Ramadan, który jest miesiącem szczególnym dla ponad miliarda muzułmanów na całym świecie, w tym i w Polsce. Jest to miesiąc, w którym został zesłany Koran dla naszego umiłowanego proroka Muhammada PzN : {„(…)w którym był przesłany Koran jako przewodnictwo dla ludzi , jako jasna prawda przewodnictwa i jako rozróżnienie między prawdą i kłamstwem”}( rozdział Krowa, werset 185) .

Post jest jednym z głównych filarów islamu, jest nakazem bożym: ” O wy, którzy wierzycie! Jest wam przypisany post, tak jak był przypisany tym, którzy byli przed wami, abyście stali się pobożnymi”(rozdział Krowa, werset 183).

Ramadan jest dla wszystkich muzułmanów miesiącem intensywnej modlitwy i oddawania czci Bogu, miesiącem czytania Koranu, miesiącem dobroczynności, praktykowania samokontroli oraz pracy nad samym sobą aby stać się duchowo lepszą osobą i poprawić relacje z innymi ludźmi.

Post polega m.in. na powstrzymywaniu się w ciągu dnia od jedzenia i picia. Trzeba pamiętać, że w czasie postu nie tylko żołądek ale również nasz język, oczy, uszy zobowiązane są do wstrzemięźliwości; powinniśmy zaprzestać obmawiania czy przeklinania. Starajmy się w tym okresie kontrolować nasze pragnienia zmysłowe ale też panować nad naszymi negatywnymi emocjami .

Nasz Prorok PzN mówił: ” Poszczenie to nie tylko powstrzymywanie się od jedzenia i picia ale też od wszelkich czynów bezbożnych”, mówił też: „Jeśli ktoś obraża poszczącego słowami, postąpi wobec niego niewłaściwie a nawet w jakiś sposób go zrani, to ten powinien odpowiedzieć, że pości”.

Poszczenie w Ramadanie jest aktem posłuszeństwa wiernego, jest drogą wzrastania jego pobożności, jest okazją do refleksji, wdzięczności i wzmożonego oddawania czci Bogu. Umożliwia członkom naszej wspólnoty pełniej współczuć tym, którzy cierpią z powodu głodu i nędzy.

Nasz Prorok PzN mówił: „Istnieje Brama do Nieba zwana ar Rajan. W Dniu Sądu Ostatecznego mogą przejść przez nią tylko te osoby, które pościły. Wówczas zostaną wezwane i wejdą w nią. Po ostatniej z nich, Brama zostanie zamknięta i nikt więcej nie będzie mógł przez nią przejść”.

W wymiarze duchowym post prowadzi do szczerego uznania wartości Boskich dobrodziejstw i głębokiej wdzięczności za nie, co stanowi istotę naszej pobożności. Doświadczanie głodu przypomina nam o prawdziwej naturze człowieka: o słabości i zależności od łask Boga. Przypomina również o celu stworzenia, w którym jest miejsce na wiedzę, wiarę, czczenie Boga i miłość wobec Niego a także na zgodne życie wszystkich ludzi.

Pamiętajmy, że każdy z nas w Ramadanie ma okazję pomnożyć swoje dobre uczynki i w ten sposób „zainwestować” je w życie wieczne.

Życzę Wam wszystkim błogosławionego Ramadanu!

Przewodniczący Rady Naczelnej LM w RP

imam Youssef Chadid