Strona główna » Islam » Przerażające fakty na temat islamu – przemoc wobec kobiet…

Przerażające fakty na temat islamu – przemoc wobec kobiet…

Nieuczciwość i przemoc mogą objawiać się na różne sposoby, fizyczna, emocjonalna, werbalna, seksualna lub ekonomiczna. Bez względu na to, jak jest wyrażana, wszystkie formy są surowo zabronione w ramach naszej religii islamu. Poniższy artykuł przedstawia pogląd islamu na różne formy przemocy.

Prorok () wyjaśnił to na przykładzie modelu związku małżeńskiego gdzie podstawą relacji małżeńskich jest opieka, współczucie, życzliwość, wzajemne porozumienie i uczciwość. Jest to dobrze udokumentowane w haditah. Prorok () powiedział: „Wierzący z najdoskonalszej wiary są ci, którzy mają najlepszy charakter i najlepsi z was, którzy są najlepsi dla swoich żon” [1]

Odnosząc się do relacji między mężem i żoną, Prorok powiedział: „Wierzący nie może nienawidzić wierzącej kobiety. Jeśli nie lubi którejś z jej cech, powinien sobie przypominać, że z pewnością lubi inne z jej cech. „[2]

Powszechnie wiadomo, że Prorok () nigdy nie uderzył żadnej ze swoich żon, choć sprzeczał się z nim i miewały odmienne opinie. Był stanowczy w stosunku do mężczyzn, którzy bili swoje żony, a później chcieli utrzymywać z nimi intymne relacje (jak gdyby nic się nie stało). [3]

W swoim przepowiadaniu pożegnalnym Prorok () dalej kładł nacisk i przypominał jak duże znaczenie ma dobre traktowanie kobiet. [4]

Przemoc fizyczna 

Muzułmanie wierzą, że Prorok Muhammad () został wysłany przez Boga jako miłosierdzie dla świata. Nigdy nie podniósł ręki przeciwko innej osobie. Żona Proroka „Aisza (oby Allah był z niej zadowolony) powiedziała, że nigdy nie bij sług swoich ani żon swoich [5] Przekazano również, że Prorok () poprosił swoich towarzyszy w sposób upominający:„Jak każdy z was mógłby bić swoją żonę tak jak bilibyście swoich niewolników , a potem [później] mielibyście odbywać z nią stosunek seksualny wieczorem? ” [6]

Przemoc emocjonalna 

Koran wyraźnie zabrania normalizowania i popierania przemocy emocjolanej wobec bliźnich . [7] Prorok () powiedział: „Muzułmanin to ten z którego ręką i językiem [Inni] Muzułmanie są bezpieczni” [8] Emocjonalne znęcanie się męża nad żoną można uznać za wadę prawną w wykonywaniu obowiązków męża wobec żony. Tego rodzaju nadużycia są wysoce krytykowane. 

Przemoc werbalna 

Prorok () zabrania przeklinać innych i używać nieprzyzwoitego języka. Porównał przekleństwo do zabijania. [9] Powiedział: „Najbardziej rozpowszechnioną formą przeklinania jest ta, w której niesłusznie mówi się o innym muzułmaninie [i naruszasię jego cześć].” [10] Żaden muzułmanin nie powinien przeklinać lub używać nieczystego języka przeciwko innej istocie ludzkiej. Żona to ktoś, kogo się kocha, szanuje i traktuje z honorem a nie bije czy znęca się. 

Przemoc seksualna 

Prorok () nakłaniał oboje małżonków do zbliżania się i zaspokajania wzajemnych potrzeb seksualnych. Obejmuje to także obie te kwestie, biorąc pod uwagę emocjonalny i fizyczny wymiar, jaki on zakłada. Nikt nie powinien czuć się „zmuszony” lub „pod presją” do stosunków seksualnych. Islam zabrania wszelkich form krzywd. Prorok () powiedział: „Nie krzywdźcie się i nie róbcie sobie krzywdy” [11].

Przemoc ekonomiczna 

Uczeni islamu są zgodni, że jest to obowiązek mężczyzn do odpowiedzialności finansowej i wsparcia swoich żon, niezależnie w jakiej sytuacji finansowej znajduje się kobieta. Bóg opisuje mężczyzn jako głowy rodziny i opiekunów. Mąż musi zaspokoić potrzeby finansowe bez upokarzania lub bez pogwałcenia praw swojej żony. Ponadto kobieta może swobodnie dysponować własnymi dochodami bez udziału i wiedzy mężczyzny. Mąż w gospodarstwie domowym nie może żądać od kobiety, bez względu na to jak ona jest bogata, żeby dokładała się do budżetu domowego. 

Analiza Koranu, w której bierzemy pod uwagę arabską różnorodność języka, tradycję Proroka i społeczno-historyczny kontekst objawionych tekstów pozwalają stwierdzić iż wszelka przemoc w islamie jest zakazane.  

Oby, Allah prowadził nas drogą prostą i chronił od zła.

Autor: Monika  Rhaffouil

LITERATURA:

1. Jami ‚at-Tirmidhi
2. Sahih Muslim
3. Sahih Bukhari
4. Sunan Ibn Majah
5. Sunan Ibn Majah
6. Sahih Bukhari
7.Sura al-Hujurat, 49: 11-12
8. Sahih Bukhari
9. Sahih Bukhari
10. Sunan Abu Dawood
11. An-Nawawi, Hadith 32