Strona główna » Islam » Pozycja modlitwy i jej wartość

Pozycja modlitwy i jej wartość

Modlitwa to jeden z pięciu zasadniczych elementów islamu. Stanowi ona podstawę religii islamskiej, bez której religia nie może trwać. Modlitwa to pierwszy kult, który nakazał Allah (SŁT) i będzie pierwszą rzeczą, z której człowiek będzie rozliczany w dniu sądu. Przestrzeganie modlitwy zalecił wspólnocie muzułmańskiej przed śmiercią Posłaniec Allaha (PzN). Modlitwa będzie ostatnią rzeczą, która pozostanie z całej religii islamu.

Allah (SŁT) nakazał, aby przestrzegać i trwać w modlitwie we wszystkich sytuacjach: w domu i w podróży, w stanie bezpieczeństwa i stanie zagrożenia. Allah (SŁT) mówi w Koranie : Przestrzegajcie modlitw i modlitwy średniej,i stawajcie przed Bogiem w pokorze! A jeśli jesteście w niebezpieczeństwie, to – pieszo lub na wierzchowcu!
Ale kiedy jesteście bezpieczni, to wspominajcie Boga, tak jak On was nauczył,
czego wy przedtem nie wiedzieliście.” Sura 2:238-239.

Allah (SŁT) ostrzega tych, którzy nie praktykują modlitwy mówiąc: „Po nich przyszli następcy, którzy zaniechali modlitwy i poszli za swoimi namiętnościami; niebawem spotka ich zguba. Sura 19:59

Wysłannik Allaha (PzN) tłumaczył, że modlitwa zamazuje grzechy: „ Jak sądzicie, gdyby rzeka płynęła obok drzwi jednego z was, w której wykąpałby się pięć razy dziennie – czy pozostałoby coś z brudu, nieczystości na jego ciele? Nie, Wysłanniku Allaha – odpowiedzieli. Zatem on rzekł: podobnie jest z pięcioma modlitwami, przez które Allah zamazuje grzechy”.