Strona główna » Islam » Pory modlitw

Pory modlitw

Na dobę przypisano muzułmaninowi pięć modlitw obowiązkowych. Wynika to z hadisu o człowieku, który przyszedł do Posłańca Allaha (PzN) i rzekł: „Wysłanniku Allaha! Poinformuj mnie, co mi Allah nakazał z modlitw? – Pięć modlitw, chyba że dobrowolnie wykonasz więcej”- odpowiedział Wysłannik. Człowiek wypytywał go i otrzymał odpowiedź na pozostałe pytania dotyczące obowiązków islamskich, po czym powiedział: „Na tego, który cię zaszczycił proroctwem, nie będę dodawał ani odejmował z tego, co mi Allah nakazał”. Na to Wysłannik powiedział: „Będzie szczęśliwy, jeśli mówi prawdę”. Przekazał al-Buchari i Muslim.

Allah (SŁT) określił dla każdej modlitwy porę, w której się ją wykonuje i kazał nam trzymać się tych pór mówiąc: „A kiedy zakończycie modlitwę, to wspominajcie Boga, stojąc, siedząc czy spoczywając na boku. Kiedy jesteście bezpieczni, odprawiajcie modlitwę Zaprawdę, modlitwa dla wiernych jest przepisana w oznaczonym czasie!” Sura 4:103

Pory modlitw są następujące:

  1. Salat al-Fadżr. (poranna). Pora tej modlitwy to od brzasku rzeczywistego do wschodu słońca. Zaleca się, aby ją wykonywać wedle Szafiego, natychmiast gdy nastanie ta pora – i to jest właściwsze. (Dowód szkoły szafickiej jest hadis Abu Masuda: „Wysłannik Allaha (PzN) pomodlił się modlitwę al-Fadżr o brzasku, zaś innym razem trochę ją opóźnił. Potem odprawiał ją natychmiast po brzasku, i tak aż do śmierci” Przekazał Abu Daud i al-Bajhaki. Wg szkoły hanafickiej zaleca się, by opóźnić ją trochę oczywiście w ramach wyznaczonego czasu. ( Dowód szkoły hanafickiej to hadis: „ Opóźniajcie trochę al-Fadżr, gdyż to zwiększa nagrodę”. Relacjonowało pięciu.

  2. Salat al-Zuhr Jej czas przypada w południe jak słońce przejdzie przez zenit i trwa aż do momentu, gdy cień przedmiotów będzie miał ich wysokość. Zaleca się, aby ją opóźniać w razie silnego upału, przyśpieszyć zaś, gdy nie ma, jak to odnotował al-Buchari od Anasa.

  3. Salat al-Asr. Późnym popołudniem, aż do zachodu słońca. Zaleca się jej wykonanie po nastaniu jej czasu. Uważa się za niewskazane wykonywanie jej przed samym zachodem słońca. Salat al-asr to modlitwa środkowa o której jest mowa w Koranie.

  4. Salat al-Maghrib. Jej czas od zachodu słońca do zniknięcia czerwieni na zachodnim nieboskłonie. Zaleca się, aby ją wykonać na początku jej czasu. Dozwolone jest jej opóźnienie pod warunkiem, że nie zniknie czerwień z nieboskłonu.

  5. Salat al-Isza. Jej czas trwa od całkowitego zniknięcia czerwieni na niebie do świtu. Zaleca się, aby wykonywać ją około połowy nocy, chociaż można ją wykonać później. Niewskazane jest kłaść się spać przed jej wykonaniem oraz prowadzić rozmowy po jej odbyciu.