Strona główna » Islam » Pokuta w Koranie

Pokuta w Koranie

O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga bojaźnią Jemu należną, i nie umierajcie inaczej, jak tylko będąc całkowicie poddanymi!

Koran: sura Rodzina Imrana werset 102

O ludzie! Bójcie się waszego Pana, który was stworzył z jednej istoty i stworzył z niej drugą do pary; a z nich dwojga rozprzestrzenił wiele mężczyzn i kobiet. Bójcie się Boga, o którego jedni drugich pytacie,i czcijcie łona!

Koran: sura Kobiety werset 1

O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga i mówcie proste słowa!

Koran: sura Frakcje werset 70

Nawracajcie się wszyscy do Boga,o wy, wierzący! Być może, będziecie szczęśliwi!

Koran: sura Światło werset 31

O wy, którzy wierzycie! Nawracajcie się do Boga ze szczerą skruchą! Być może, wasz Pan odpuści wam złe czyny i wprowadzi was do Ogrodów,gdzie w dole płyną strumyki […]

Koran: sura Zakazane werset 8

Czcijcie Boga i bójcie się Go,i słuchajcie mnie! On wam przebaczy wasze grzechy i da wam zwłokę do określonego terminu. Lecz kiedy nadejdzie termin Boga, to już nie będzie mógł być opóźniony. O, gdybyście wiedzieli!”

Koran: sura Noe wersety 3-4

On jest Tym, który przyjmuje skruchę od Swoich sług, i On odpuszcza złe czyny. On wie, co czynicie.

Koran: sura Narada werset 25

A kto, będąc przedtem niesprawiedliwy, nawróci się i poprawi – to, zaprawdę, Bóg zwróci się ku niemu.Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!

Koran: sura Stół zastawiony werset 39

Czyż oni nie nawrócą się do Boga i nie poproszą Go o przebaczenie?
Przecież Bóg jest przebaczający, litościwy!

Koran: sura Stół zastawiony werset 74

Z wyjątkiem tych, którzy się nawrócili, którzy uwierzyli i uczynili dobre dzieło;
tym Bóg zamieni ich złe czyny na dobre. Bóg jest Przebaczający, Litościwy!

Koran: sura Rozróżnienie werset 70

TAGS: