Strona główna » Islam » Plastik

Plastik

Czy możesz wyobrazić sobie coś bardziej irytującego podczas wyprawy na łono natury niż oglądanie krajobrazu zanieczyszczonego przez śmieci? Plastikowe butelki; opakowania po chipsach; plastikowe torby; odór dymu z palenia plastiku !!! To jest przerażające w jaki sposób traktujemy środowisko w którym żyjemy.

Allah SWT mówi w Koranie:

[..]”Jedzcie i pijcie z tego, w co zaopatrzył was Bóg!I nie czyńcie zła na ziemi jako gorszyciele!” […]

Koran: Sura Krowa werset 60

Ilość plastikowych śmieci wytwarzanych przez ludzi niszczy ziemię w zatrważającym tępie. Destrukcyjnie oddziaływuje na naszą planetę i jej mieszkańców. Zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza toksynami pochodzącymi z wytworzonych przez człowieka materiałów, które nie ulegają biodegradacji lub których rozkładanie zajmuje setki lat, powodują powszechne w naszym społeczeństwie alergie, nowotwory, choroby układu oddechowego.

Musimy uświadomić sobie skalę problemu i zacząć działać na rzecz ratowania środowiska naturalnego. Jest to obowiązek każdego muzułmanina. Twój mały krok w kierunku zmiany codziennych nawyków związanych np. z zakupami może stać się impulsem dla innych. Jako muzułmanin bądź dobrym przykładem…

Dzięki waszemu zaangażowaniu możemy zmienić Świat 🙂

Kilka przykładów na proekologiczne zachowania związane z eliminacją plastiku:

  • nie używaj naczyń jednorazowych (plastikowych)

  • ze słomki w fast food też możesz zrezygnować 🙂

  • na zakupy zabieraj ekotorbę

  • segreguj odpady

  • NIE SPALAJ PLASTIKU

    autor:JD