Strona główna » Islam » Okazywanie wdzięczności za łaskę

Okazywanie wdzięczności za łaskę

Bóg rzekł: „I dał wam wszystko, o co prosiliście. I gdybyście się podjęli zliczenia dobrodziejstw Allaha, to nie zdołalibyście policzyć. Zaprawdę, człowiek jest niesprawiedliwy i nieustannie okazuje niewdzięczność” (Abraham/Ibrahim; 14:34).

Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się dzisiaj kwestii łask oraz obowiązkowi i konieczności okazywania wdzięczności za nie, choćby ze względu na to, że Bóg mówi: „(…) A kto pragnie zapłaty tego świata, to z tego świata zapłatę mu damy; a kto pragnie zapłaty świata przyszłego, to zapłatę przyszłego świata mu damy. A nagradzać będziemy wdzięcznych” (Rodzina Imrana/Al Imran; 3:145). Allah Rzekł również: „I wspomnijcie, jak zapowiedział wasz Pan, iż: «Jeśli będziecie wdzięczni, z pewnością Ja obdaruję was hojnie, lecz jeśli będziecie niewdzięczni, wówczas – zaprawdę – męka jaką was obdarzę będzie sroga»” (Abraham/Ibrahim; 14:7).

Bracia i Siostry,

Najważniejszą spośród łask, którymi obdarował nas Bóg jest religia, bez której człowiek zarówno w życiu doczesnym, jak i ostatecznym nie mógłby liczyć na zbawienie. Bóg mówi: „(…) Dziś dopełniłem wam waszą religię (i uczyniłem ją doskonałą), i wypełniłem wobec was Moje dobrodziejstwo. I wybrałem dla was islam jako religię (…)” (Stół Zastawione/al-Maʼida; 3:3).

Wśród bardzo ważnych łask danych nam od Allaha możemy również wymienić: bezpieczeństwo i wolność od głodu – wystarczy rozejrzeć się wokół, abyśmy dostrzegli wojny i głód, które ogarniają niektóre narody, aby móc docenić wagę tych dobrodziejstw.

Kolejne łaski to obdarowanie nas zmysłami, takimi jak słuch czy wzrok. Bóg powiedział: „Powiedz: «On sprawił, że powstaliście i ofiarował wam słuch oraz wzrok, a także serce. Jakżeż niewystarczająco wdzięczni jesteście!»”. (Królestwo/al-Mulk; 67:23).

Łaską może być również sytuacja, w której spotyka nas jakieś nieszczęście lub tragedia. Islam postrzega to jako doświadczenie za sprawą którego Bóg oczyszcza nas, podnosi rangę lub odpycha dzięki temu jakieś zło.

Dobrodziejstwa i łaska Allaha są jak widać niezliczone, a jedynym sposobem by Bóg nas wciąż nimi obdarowywał jest ciągłość i bezustanność w okazywaniu mu wdzięczność, zgodnie z wersetem, w którym Bóg powiedział: „Pamiętajcie więc o Mnie, to i Ja o was będę pamiętał; i bądźcie wobec Mnie wdzięczni, i nie sprzeniewierzajcie się” (Krowa/al-Baqara; 2:152).

Bracia i Siostry,

Wdzięczność Bogu możemy okazywać na trzy sposoby – w myśli, w mowie lub w czynach:

  • Wdzięczność okazywaną za sprawą myśli realizujemy uświadamiając sobie, że Allah jest źródłem zesłanego na nas dobra i w związku z tym Jemu należy się wszelkie uznanie. ‘A’isza rzekła, że: „Jeśli Bóg obdarzy kogoś jakąś łaską, a on uświadomi sobie, iż łaskę otrzymał od Allaha, wówczas Bóg zapisze mu akt wdzięczności nawet zanim wypowie słowa ją wyrażające. I za każdym razem, gdy jakiś sługa zgrzeszy, ale będzie tego żałował, Bóg zapisze mu przebaczenie zanim wypowie słowa skruchy, i za każdym razem, gdy jakiś człowiek kupi jakieś ubrania za dinara lub pół dinara, i nakładając je dziękować będzie Bogu, zanim ubiór sięgnie jego kolan, Bóg wybaczy mu jego grzechy”.

  • Wdzięczność okazywana w mowie – realizowana jest za pośrednictwem wymówionej w sposób jawny chwały i wdzięczności w stosunku do Boga. Każda bowiem sprawa, która nie rozpocznie się wyrażeniem wdzięczności wobec Boga lub też nie zakończy się wyrażeniem wdzięczności wobec Boga, nie zostanie zrealizowana pomyślnie bądź też będzie krótka i nietrwała. Prorok (S) rzekł: „Zaiste, Allaha zadowala (i uzna, że wdzięczność została okazana), jeśli sługa jedząc, dziękuje za pożywienie, lub pijąc dziękuje za napój”.

  • Dziękowanie za pośrednictwem czynów może odbywać się poprzez: modły, oddalanie się od zakazów, realizację nakazów, jawne rozpowszechnianie wdzięczności za dobro. Bóg rzekł: „A dobrodziejstwo swego Pana – wysławiaj” (Jasność poranka/ad-Duha; 93:11).

Jako ciekawostkę podam hadis Proroka (S), w którym jeden z towarzyszy mówi: „Gdy przybyłem do Proroka mój wygląd był zaniedbany. Wtedy Prorok rzekł do mnie: «Czy ty posiadasz jakieś pieniądze?», odparłem: «Tak». Spytał zatem o źródło mojego dochodu. Powiedziałem, że: «to sprzedaż wielbłądów, koni, itp.». Prorok Rzekł wówczas: «Skoro Bóg cię obdarował, to niechaj zobaczy On skutek tej łaski»”.

Imam dr Ali Abi Issa