Strona główna » Islam » Odpłacanie dobrem za zło

Odpłacanie dobrem za zło

Odprawiaj modlitwę na obu krańcach dnia i często w godzinach nocy: Zaprawdę; czyny piękne usuwają czyny złe!T o jest przypomnienie dla pamiętających!

Bądź cierpliwy!bo, zaprawdę, Bóg nie gubi nagrody tych, którzy czynią dobro!

Koran: Sura Hud wersety 115-116

ci, którzy są cierpliwi, poszukując oblicza swego Pana; ci, którzy odprawiają modlitwę; ci, którzy rozdają z tego, czym ich obdarzyliśmy jako zaopatrzeniem – potajemnie i jawnie; ci, którzy odsuwają zło przez dobro- tych wszystkich czekają jako ostateczna siedziba:

Ogrody Edenu, do których wejdą oni oraz ci spośród ich ojców, którzy byli sprawiedliwi, jak też ich żony i ich potomstwo. A aniołowie będą wchodzili do nich przez wszystkie bramy:

„Pokój wam! za to, iż byliście sprawiedliwi!” A jakże wspaniała
ta ostateczna siedziba!

Koran: Sura Grzmot wersety 22-24

Tacy otrzymają nagrodę dwukrotnie, ponieważ byli cierpliwi. Oni odpowiadają dobrem za zło i rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy.

Koran: Sura Opowiadanie werset 54

Dobry czyn i zły czyn nie są równe. Odsuwaj więc gorszy czyn tym, co jest lepsze. Wtedy ten, który jest tobie wrogiem, będzie jak bliski przyjaciel.

Koran: Sura Wyjaśnione werset 34

Tłumaczenie Koranu według Józefa Bielawskiego [źródło: PIW, Warszawa 1986]

TAGS: