Strona główna » Islam » Na kim ciąży obowiązek zakatu al-Fitr?

Na kim ciąży obowiązek zakatu al-Fitr?

Na kim ciąży obowiązek zakatu al-Fitr?
Jest on obowiązkiem dla każdej muzułmanki i muzułmanina nieza- leżnie od wieku, bogatego jak i biednego. Na głowie rodziny (osoba, która utrzymuje rodzinę: kobieta lub mężczyzna) spoczywa obowiązek dawania jałmużny za nią i inne osoby, które są pod jej opieką.
UWAGA 1
Uczeni mówili, że biedny zobowiązany jest do dawania zakatu pod warunkiem, że posiada wartość tej jałmużny, jest w stanie nakarmić swoją rodzinę podczas święta oraz ma pieniądze na regulowanie obecnych potrzeb jego rodziny.
UWAGA 2
Zalecane jest, aby liczyć jako członka rodziny też nienarodzone jeszcze dziecko (nawet jeśli jest ono jeszcze zarodkiem). Jest to opinia imama Ahmada Ibn Hanbala.
UWAGA 3
Osoba mająca dług też musi darować zakat al-Fitr chyba, że dług ten należy natychmiastowo spłacić i po spłacie nie będzie miała pieniędzy, które stanowiłyby równowartość jałmużny.