Strona główna » Islam » Na drogach dialogu

Na drogach dialogu

Katowice stają się głównym ośrodkiem dialogu międzyreligijnego w Polsce. Już po raz szósty byliśmy świadkami wydarzenia bez precedensu jakim był „Dzień chrześcijaństwa wśród muzułmanów w Polsce”, zorganizowany przez Ligę Muzułmańską w RP w Katowicach. W tegorocznym spotkaniu, które przebiegało pod hasłem „Post – spojrzenie trzech religii” wzięli udział przedstawiciele: kościołów chrześcijańskich, judaizmu, islamu i Miasta Katowice.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej przedstawiciele kościołów chrześcijańskich i muzułmanów wygłosili referaty. Drugą część przeznaczono na panel dyskusyjny w którym delegaci wspólnot religijnych przedstawili swoje osobiste doświadczenia związane z postem.

Dialog jest najlepszą drogą do budowania pokoju na świecie. Jest także istotnym elementem religii islamu. Uczy nas – ludzi rożnych wyznań – wzajemnego szacunku wobec osobistych wyborów związanych z relacją Bóg i człowiek. Nie może być dialogu bez wzajemnego poznania się, podczas którego następuje spotkanie człowieka z człowiekiem – mówił imam Abdul Jabbar Koubaisy.

Na zaproszenie imama Abdul Jabbar Koubaisy odpowiedzialni przedstawiciele kościołów chrześcijańskich reprezentowanych m.in. przez: ks. Adama Paliona, ks. Tadeusza Czekańskiego, dr Mariolę Kozubek – przedstawicielkę Uniwersytetu Teologicznego, Marcina Zygmunta z Ruchu Facolari w Polsce, Krzysztofa Krausa – przedstawiciela Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów (ze strony katolickiej), wyznawców judaizmu – Dorotę Burchard i Włodzimierza Kac – przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, ze strony muzułmańskiej imama Abdul Jabbara Koubaisy (dyrektora Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie Muzułmańskiej Fundacji Pomocy) oraz przedstawicieli lokalnej społeczności muzułmańskiej. Ponadto obecny był Pan Mariusz Skiba – wiceprezydent Miasta Katowice.