Strona główna » Islam » Muzułmanin w poszukiwaniu tożsamości

Muzułmanin w poszukiwaniu tożsamości

Świat wokół nas zmienia się w niewiarygodnym tempie. Zanika przestrzeń. To co jeszcze kilka lat temu wydawało się odległe staje się naszą lokalną rzeczywistością. Media tradycyjne i te cyfrowe są dziś nośnikiem idei społeczeństwa zbudowanego według jednego szablonu. Zaczynamy poruszać się w przestrzeni społecznej według „globalnego schematu”. Niezależnie od szerokości czy długości geograficznej nosimy te same ubrania, jemy te same potrawy i zaczynamy korzystać z jednakowych modeli zachowań. Jak odnaleźć się w tym globalnym świecie. Czy przez brak chęci poszukiwania różnic spowodowanych wygodnictwem nie rezygnujemy ze swojej obecność w społeczeństwie jako muzułmanie. Czy przyjmowanie sztucznych wzorców tożsamości proponowanych przez media nie powoduje iż stajemy się tożsamościowo bezdomni. II Konferencja Nowi Muzułmanie poświęcona będzie próbie odpowiedzi na pytanie – Kim jestem?
Spotykamy się insha Allah 15 września 2018r. W Ośrodku Kultury Muzułmańskiej w Warszawie.
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się poprzez stronę internetową:
http://islaminfo.pl/?p=367