Strona główna » Islam » Modlitwa związana z zaćmieniem słońca lub księżyca

Modlitwa związana z zaćmieniem słońca lub księżyca

Modlitwa związana z zaćmieniem słońca lub księżyca ( ( al-kusuf wa al chusuf)
Uczeni są zgodni, że modlitwa al-kusuf wa al-chusuf była zawsze w okolicznościach zaćmienia praktykowane przez Proroka PzN (sunna muakkada) i też winni modlić się tę modlitwę wszyscy muzułmanie – kobiety i mężczyźni. Dobrze jest modlić się nią w grupie. Ma to potwierdzenie w hadisie al-Mughajry ibn Szuba: „W czasach Proroka PzN wystąpiło zaćmienie słońca akurat, gdy zmarł Ibrahim (syn Proroka PzN w dziesiątym roku po hidzra). Ludzie idąc to orzekli: „Zaćmienie wystąpiło z powodu śmierci tego dziecka”. Prorok PzN wyjaśnił im: „Słońce i księżyc są jedynie jednymi ze znaków Boga, ich zaćmienie nie jest związane ze śmiercią lub narodzinami kogoś. Kiedy zaobserwujecie zaćmienie proście Allaha i módlcie się, aż minie”. Przekazał al-Buchari i Muslim.
Czas, w którym odprawia się tę modlitwę: od momentu wystąpienia zaćmienia, aż do jego ustąpienia.