Strona główna » Islam » Panowanie nad emocjami

Panowanie nad emocjami

Raz podczas Asr (modlitwy) w czasie kazania do ludzi Prorok (PzN) powiedział: „ Synowie Adama stworzeni zostali różnymi. Są tacy którzy wpadają w gniew późno i szybko im przechodzi, są tacy którzy wpadają w gniew późno i długo im nie przechodzi, jest to proporcjonalne do tego jak szybko ulegają zdenerwowaniu. Uważajcie. Niektórzy wpadają w gniew szybko i długo się uspokajają. Słuchajcie, najlepsi są ci, którzy niełatwo wpadają w gniew i natychmiast się uspokajają, a najgorsi ci, którzy szybko się złoszczą, ale długo nie wracają do normalnego stanu. Słuchajcie, są wśród nich tacy co zwracają pożyczki w dobry sposób, a także proszą o nie w odpowiedni sposób. Niektórzy ociągają się ze zwrotem, lecz potrafią poprosić o nie dobrze. Inni proszą o nie w złym stylu, lecz zwracają jak należy. Mają jedną zaletę i jedną wadę. Są też tacy, co udowadniają swej nieszlachetności zarówno prosząc jak i oddając. Słuchajcie uważnie, najlepsi z nich, to ci którzy postępują dobrze w obydwu sprawach, a najgorsi, którzy nie postępują dobrze w żadnej z nich.”

„Zapamiętajcie, gniew jest iskrą w sercu Adama. Czy nie widzicie, że w chwili złości oczy człowieka stają się czerwone, nozdrze się rozdymają. Jeśli ktoś widzi te znaki w człowieku powinien dobrze trzymać się ziemi.” [Tirmizi]

To znaczy, że powinien siedzieć w jednym miejscu, nie powinien się ruszać aby nie pogorszyć sytuacji. Ponieważ płomienie gniewu i oburzenia spalają wszystko. Inteligencja i świadomość zanikają, a człowiek zostaje uwięziony w pasji. Nie mają one wtedy szans.

Przytoczony wyżej hadis opisuje rodzaje ludzi, ich osiągnięcia i wartości moralne. Kiedykolwiek zachodzi taka potrzeba, to wierzący potrafi się powstrzymywać. W zdenerwowaniu człowiek popada w różne głupoty. Czasem złorzeczy drzwiom gdy te nie otworzą się natychmiast. W złości psuje jakąś maszynę lub jej część, znajdującą się w jego rękach, lży zwierzę, którego nie może utrzymać pod kontrolą.

Okrycie poniósł wiatr, a on go wyklinał. Posłaniec Allaha (PzN) powiedział: „Nie przeklinaj go, ponieważ jest on na rozkazach Allaha i pod jego kontrolą. Ten kto przeklina rzeczy, które na to nie zasługują zwraca przekleństwo do siebie.” [Tirmizi]

Jest wiele złego w gniewie a ich skutki są niszczące. Jest powiedziane, że samokontrola w chwili złości jest dowodem chwalebnej siły opanowania oraz szlachetnej siły tolerancji.

Ibn Masud przekazał, że Wysłannik Allaha (PzN) zapytał: „Kogo nazywacie odważnym? „ Ludzie odpowiedzieli: „Taki którego nikt nie pokona nazywany jest wśród nas odważnym.” On odrzekał: „Nie, odważny jest ten kto kontroluje się w gniewie.” [Muslim]

Pewien człowiek prosił Proroka (PzN) : „Daj mi dobrą radę, lecz niezbyt długą abym nie zapomniał.” Prorok (PzN) powiedział: „Nie złość się.” [Malik]

Posłaniec Allaha (PzN) zawsze podkreślał jak ważny jest temperament i środowisko człowieka lub grupy, dając im instrukcje i nauczając. Zwykł wydłużać lub skracać swą wypowiedz zgodnie z wymogami sytuacji.

„Ignorancja” ma dwie podstawy: jedną jest ignorancja wobec uczenia się, a druga wobec tolerancji. Pierwszą usunąć można za pomocą wiedzy, zrozumienia, kazań i rad, podczas gdy drugą dzięki stłumieniu pożądań, zapobieganiu niezgodzie itd.

Kiedy nadszedł islam, osłabił intensywność złych emocji jakie kierują człowiekiem, a wprowadził praktykę wybaczania i łaskawości w społeczeństwie. Jeśli ktoś nie mógłby wybaczyć, nakazane jest mu być sprawiedliwym. Cel ten mogły być osiągnięty tyko wtedy gdy złość i gniew zatrzymane zostaną pod kontrolą intelektu.

Wszystko co przeszkadza grupie, obraża ją i poniża itd. jest traktowane jako czynniki łamiące jej wspólnotę: „Przekleństwa muzułmanina są zgorszeniem, a jego kłótnie i walki to niewiara.” [Buhari]

„Kiedy spotyka się dwóch muzułmanów, zasłona Allah rozpościera się miedzy nimi, lecz gdy jeden z nich wypowiada wstrętne słowa do drugiego – rozdziera zasłonę Allaha.” [Baihaqui]

Jeden arab przeszedł do Proroka (PzN) słuchać nauk islamu. Przedtem nigdy nie widział Proroka ani nie słyszał Jego przesłania. Nazywał się Dżabir bin Salim. Przekazał: „Zobaczyłem mężczyznę, którego opinie powtarzali inni ludzie. Cokolwiek powiedział ludzie informowali się o tym. Zapytałem ich kim jest ten człowiek.

Wysłannik Allah (PzN): „Muzułmanin nie ubliża, nie gani, nie przeklina, nie mówi nieprzyzwoicie ani nie zachowuje się nieprzyzwoicie.” [Tirmizi]

Przekleństwa i wyrzuty są znakami niegodziwości i wartościami niskiego pochodzenia. Ci którzy wyklinają innych za zwykłe rzeczy doprowadzają się do ruiny. Obowiązkiem jest unikanie tak niewłaściwego zachowania, nawet jeżeli jest się poważnie skrzywdzonym.

Kiedy wiara wypełnia serce, wraz z nią wzrasta szczodrość, otwartość, tolerancja i umiejętność wybaczania, a takaż niechęć wobec złości tych, którzy starają się zawładnąć naszymi prawami oraz pragną zniszczenia.

Poproszono raz Proroka (PzN) aby odwołał się do gniewu Allaha przeciwko politeistom i przeklął ich. Odpowiedział: „Zostałem przysłany jako błogosławieństwo, a nie jako ten który czyni wyrzuty i karci.” [Muslim]

Wysłannik Allaha (PzN) powiedział: „Gdy człowiek kogoś przeklina, przekleństwo to sięga nieba, lecz jego bramy zostają zamknięte. Wtedy zawraca do ziemi. Tutaj także zostają zamknięte bramy. Następnie szuka drogi na prawo i lewo, a jeżeli jej nie ma idzie do człowieka przeciw któremu je wysłano. Gdy na nie zasłużył, tam zostaje, w przeciwnym razie wraca do tego kto je wypowiedział.” [Hakim]

Źródło: „Zasady moralności islamu”  SSM w Polsce