Strona główna » Islam » Łagodność, uprzejmość w stosunku do ludzi

Łagodność, uprzejmość w stosunku do ludzi

Przemawiajcie do ludzi uprzejmie!Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę!”[…]

Koran: Sura Krowa werset 83

Uprzejme słowa i przebaczenie są lepsze niż jałmużna, po której następuje obraza.
Bóg jest bogaty, wspaniałomyślny!

Koran: Sura Krowa werset 263

Kiedy kierują do was pozdrowienie, to wy jeszcze piękniej pozdrówcie albo oddajcie to pozdrowienie. Zaprawdę, Bóg podlicza każdą rzecz!

Koran: Sura Kobiety werset 86

O wy, którzy wierzycie! Nie wchodźcie do domów, które nie są waszymi domami, zanim nie poprosicie o pozwolenie i zanim nie pozdrowicie ich mieszkańców: „Pokój wam!” To jest dla was lepsze. Być może, wy sobie przypomnicie!

Koran: Sura Światło werset 27

[…]A kiedy wchodzicie do domów, to pozdrawiajcie się wzajemnie pozdrowieniem od Boga, błogosławionym, dobrym. W ten sposób wyjaśnia wam Bóg Swoje znaki. Być może, będziecie rozumni![…]

Koran: Sura Światło werset 61

Słudzy Miłosiernego: ci, którzy chodzą po ziemi skromnie i kiedy ludzie nieświadomi zwracają się do nich, to mówią:”Pokój!”

Koran: Sura Rozróżnienie werset 63

Tłumaczenie Koranu według Józefa Bielawskiego [źródło: PIW, Warszawa 1986]