Strona główna » Islam » Klucz do zrozumienia Koranu

Klucz do zrozumienia Koranu

Gdzie szukać „klucza” do zrozumienia Koranu. Czy Facebook, YouTube, Google wystarczą do właściwej interpretacji – zagrożenia związane z brakiem wiedzy dla konwertytów. O problemach i wyzwaniach współczesnej edukacji muzułmańskiej w świetle wiedzy o Koranie będzie mówił Sheik Nadzib Al Sabahi.

Konferencja Nowi Muzułmanie już 15 września 2018.

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie

al Bohaterów Września 23