Strona główna » Islam » Kim jest Allah?

Kim jest Allah?

Allah to imię Boga w islamie. Muzułmanie wierzą i czczą tego samego Jedynego Boga co Żydzi i chrześcijanie (u których jest On odpowiednikiem Boga Ojca). Allah mówi w Qur’anie:

„Nie spierajcie się z tymi, którym została dana Księga, chyba że w piękny sposób, o ile nie będą to ci którzy oddają się czynieniu niesprawiedliwości (i nie słuchają uprzejmych argumentów). Mówcie: «My uwierzyliśmy w to, co zostało nam zesłane oraz w to, co zostało zesłane wam. Nasz Bóg oraz wasz Bóg jest jeden i my jesteśmy Jemu poddani całkowicie»” (Pająk/al-’Ankabut, 29:46).

Allah jest terminem unikalnym, nie posiadającym liczby mnogiej ani płci. Allah jest ponad wszystkim, nikt i nic nie jest mu równe. Wspominał o nim nie tylko Prorok Muhammad, ale również Dawid, Mojżesz, Jezus i inni wysłannicy Boga (pokój z Nimi), zwracając się do Niego: El, Eli lub Elohim.

„Oto Allah – poza Nim nie ma żadnego innego boga. To Wszechwładca, Przenajświętszy, Doskonały, Źródło Bezpieczeństwa, Sprawujący Pieczę, Niepokonany, Przemożny, Najwznioślejszy! Niechaj Allahowi będzie chwała – On jest ponad to, co Mu przypisują! Oto Allah, Sprawca, Stwór- ca, Kształtujący! Do Niego należą wszelkie Imiona Doskonałe (arab. al-Asma’ al-Husna). Doskonałość Allaha głoszą zarówno ci, którzy znajdują się w niebiosach, jak i ci na ziemi. On jest Niepokonany i jest Wszechmądry!” (Zgromadzenie/al-Haszr, 59:22–24).

Tytuł oryginału: Questioning Islam © Muhammad Quadir, 2006 All Rights Reserved: www.discoverislam.com © for the Polish edition by Liga Muzułmańska w RP, 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy. ISBN 978-83-60032-07-7 WROCŁAW 2015 WYDANIE I Wydawca: Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiej al. Bohaterów Września 23 02-389 Warszawa