Islam

Czy islam uczy szacunku dla innych wyznań?

Tak. Qur’an stwierdza jednoznacznie: „Nie ma przymusu w (przyjęciu) religii. Zaprawdę, droga prawości została odróżniona od drogi nieprawości” (Krowa/al-Baqara, 2:256). Wolność sumienia jest podstawowym dogmatem islamu opartym na twierdzeniu, że prawdę można dostrzec tylko wtedy,…

Kim był Prorok Muhammad (PzN)?

Muhammad (pokój z Nim) – którego imię jest niekiedy niepoprawnie tłumaczone jako Mahomet – syn Aminy i ‘Abd Allaha z plemienia Kurajszytów oraz potomek Isma’ila (najstarszego syna proroka Abraha- ma) urodził się w Mekce w…

Czym jest Koran?

Muzułmanie wierzą, że Qur’an to Słowo Boże, a konkretnie: kompletny i dokładny zapis słów Boga objawio- nych za pośrednictwem Archanioła Gabriela Prorokowi Muhammadowi (pokój z Nim). Qur’an został zapamiętany przez Proroka Muhammada i jego zwolenników,…

Kim jest Allah?

Allah to imię Boga w islamie. Muzułmanie wierzą i czczą tego samego Jedynego Boga co Żydzi i chrześcijanie (u których jest On odpowiednikiem Boga Ojca). Allah mówi w Qur’anie: „Nie spierajcie się z tymi, którym…

Czym jest islam i kim są muzułmanie?

Islam, najprościej mówiąc, oznacza pokój: pokój z Bogiem, z wszelkim Jego stworzeniem i spokój wewnętrzny – poprzez całkowite poddanie się woli oraz przewodnictwu Boga. Islam nie jest nową wiarą. Według muzułmanów niesie to samo przesłanie,…

Koran po polsku

[iframe width = "100%" height = "600" src = "http://quran.com"]

Szacunek dla rodziców

I postanowił twój Pan, abyście nie czcili nikogo innego, jak tylko Jego; i dla rodziców –dobroć! A jeśli jedno z nich lub oboje osiągną przy tobie starość, to nie mów im: "precz!" i nie popychaj…

Łagodność, uprzejmość w stosunku do ludzi

Przemawiajcie do ludzi uprzejmie!Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę!"[...] Koran: Sura Krowa werset 83 Uprzejme słowa i przebaczenie są lepsze niż jałmużna, po której następuje obraza. Bóg jest bogaty, wspaniałomyślny! Koran: Sura Krowa werset 263 Kiedy…

Plastik

Czy możesz wyobrazić sobie coś bardziej irytującego podczas wyprawy na łono natury niż oglądanie krajobrazu zanieczyszczonego przez śmieci? Plastikowe butelki; opakowania po chipsach; plastikowe torby; odór dymu z palenia plastiku !!! To jest przerażające w…