Islam

Czym jest sunna ?

Sunna (ar. As-Sunna), zwana też w polskim piśmiennictwie jako tradycja Proroka (PzN), to postępowanie, czyny, praktyka, gesty oraz słowa (opinie, wskazówki, nakazy, zakazy i sugestie) Prorok PzN islamu, Muhammad syn `Abd Allaha, niech będzie z…

Islam a prawa człowieka

Według Qur’anu Bóg stworzył wszystkich ludzi równymi sobie dając każdemu prawo do decydowania o własnym losie. W społeczeństwie muzułmańskim życie, honor i majątek każdego człowieka są uważane za święte, bez względu na to, czy dana…

Dlaczego rodzina jest tak ważna dla muzułmanów

Rodzina stanowi fundament społeczeństwa muzułmańskiego. Istota rozwoju duchowego człon- ków wspólnoty sprawia, że ceni się ją przede wszystkim za to, że oferuje spokój i bezpieczeństwo. W społeczności muzułmańskiej powszechnym zjawiskiem są duże, wielopokoleniowe rodziny, których…

Czy islam uczy szacunku dla innych wyznań?

Tak. Qur’an stwierdza jednoznacznie: „Nie ma przymusu w (przyjęciu) religii. Zaprawdę, droga prawości została odróżniona od drogi nieprawości” (Krowa/al-Baqara, 2:256). Wolność sumienia jest podstawowym dogmatem islamu opartym na twierdzeniu, że prawdę można dostrzec tylko wtedy,…

Kim był Prorok Muhammad (PzN)?

Muhammad (pokój z Nim) – którego imię jest niekiedy niepoprawnie tłumaczone jako Mahomet – syn Aminy i ‘Abd Allaha z plemienia Kurajszytów oraz potomek Isma’ila (najstarszego syna proroka Abraha- ma) urodził się w Mekce w…

Czym jest Koran?

Muzułmanie wierzą, że Qur’an to Słowo Boże, a konkretnie: kompletny i dokładny zapis słów Boga objawio- nych za pośrednictwem Archanioła Gabriela Prorokowi Muhammadowi (pokój z Nim). Qur’an został zapamiętany przez Proroka Muhammada i jego zwolenników,…

Kim jest Allah?

Allah to imię Boga w islamie. Muzułmanie wierzą i czczą tego samego Jedynego Boga co Żydzi i chrześcijanie (u których jest On odpowiednikiem Boga Ojca). Allah mówi w Qur’anie: „Nie spierajcie się z tymi, którym…

Czym jest islam i kim są muzułmanie?

Islam, najprościej mówiąc, oznacza pokój: pokój z Bogiem, z wszelkim Jego stworzeniem i spokój wewnętrzny – poprzez całkowite poddanie się woli oraz przewodnictwu Boga. Islam nie jest nową wiarą. Według muzułmanów niesie to samo przesłanie,…

Koran po polsku

[iframe width = "100%" height = "600" src = "http://quran.com"]