Islam

Czym jest sunna ?

Sunna (ar. As-Sunna), zwana też w polskim piśmiennictwie jako tradycja Proroka (PzN), to postępowanie, czyny, praktyka, gesty oraz słowa (opinie, wskazówki, nakazy, zakazy i sugestie) Prorok PzN islamu, Muhammad syn `Abd Allaha, niech będzie z…

Suche oczyszczenie at-tajammum

Suche oczyszczenie Najwyższy powiedział w Koranie: Jeśli jesteście chorzy albo podróżujecie, albo załatwiliście naturalną potrzebę, bądź mieliście kontakt z kobietami i nie znaleźliście wody aby oczyścić się wtedy użyjcie czystej ziemi i potrzyjcie nią swoje…

Ablucja, suche oczyszczenie, kąpiel

Ablucja al-łudu’ A jeśli jesteście w stanie nieczystości (Dżiunub,) to zróbcie kąpiel (Ghusl). Pojęcie ablucji Ablucja (ar. al-łudu’) w islamie to oczyszczenie się poprzez umycie i przetarcie odpowiednich części ciała. To pierwszy warunek ważności modlitwy. O…

Eid Al Fitr

Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP opierając się na decyzji Europejskiej Rady ds. Analiz i Fatłł, ogłasza wtorek 4 czerwca 2019r. dniem 1 Szałłal 1440h i zarazem dniem Święta Al-Fitr.

Zakat Al-Fitr 1440 H / 2019 r.

Obowiązek Zakatu al-fitr: Zakat al-fitr jest to zakat, który daje się na zakończenie postu w miesiącu ramadan. Zaczął obowiązywać w drugim roku hidżry, tzn. razem z obowiązkiem postu. Różni się od innych zakatów tym, że…

Przesłanie Ramadanowe

Drodzy Bracia i Siostry Przeżywamy błogosławiony miesiąc Ramadan, który jest miesiącem szczególnym dla ponad miliarda muzułmanów na całym świecie, w tym i w Polsce. Jest to miesiąc, w którym został zesłany Koran dla naszego umiłowanego…

A gdyby tak, w sobotę uratować komuś życie?

Brzmi świetnie, czyż nie? Jeśli przypomnimy sobie słowa sury Al Maida „A ten, kto ratuje człowieka, czyni tak, jakby ratował całą ludzkość”, może się okazać, że możemy uratować nie jednego człowieka, a na dodatek jest…

Islam a prawa człowieka

Według Qur’anu Bóg stworzył wszystkich ludzi równymi sobie dając każdemu prawo do decydowania o własnym losie. W społeczeństwie muzułmańskim życie, honor i majątek każdego człowieka są uważane za święte, bez względu na to, czy dana…

Dlaczego rodzina jest tak ważna dla muzułmanów

Rodzina stanowi fundament społeczeństwa muzułmańskiego. Istota rozwoju duchowego człon- ków wspólnoty sprawia, że ceni się ją przede wszystkim za to, że oferuje spokój i bezpieczeństwo. W społeczności muzułmańskiej powszechnym zjawiskiem są duże, wielopokoleniowe rodziny, których…