Islam

Czym jest sunna ?

Sunna (ar. As-Sunna), zwana też w polskim piśmiennictwie jako tradycja Proroka (PzN), to postępowanie, czyny, praktyka, gesty oraz słowa (opinie, wskazówki, nakazy, zakazy i sugestie) Prorok PzN islamu, Muhammad syn `Abd Allaha, niech będzie z…

Przykładowe wartości zakatu al-Fitr na rok 2020

Przykładowe wartości zakatu al-Fitr na rok 2020 40 zł jest to najniższa wartość, jaką musi zapłacić bogaty człowiek (jeśli natomiast daruje więcej, będzie miał od Boga większe wynagrodzenie). 30 zł jest to najniższa wartość dla…

Wartość zakatu al-Fitr

Wartość zakatu al-Fitr: Jego wartość ma postać jednego sa’ (z arab. sa’ – miara objętości równa się czterem garściom dorosłego człowieka) daktyli, ziaren zbóż, rodzynków, mleka w proszku, ryżu, kukurydzy itp.

Na kim ciąży obowiązek zakatu al-Fitr?

Na kim ciąży obowiązek zakatu al-Fitr? Jest on obowiązkiem dla każdej muzułmanki i muzułmanina nieza- leżnie od wieku, bogatego jak i biednego. Na głowie rodziny (osoba, która utrzymuje rodzinę: kobieta lub mężczyzna) spoczywa obowiązek dawania…

Znaczenie zakatu al-Fitr

Znaczenie zakatu al-Fitr: Oczyszcza on poszczącego z jego nieumyśl- nie wypowiedzianych złych słów i czynów, jakie czynił w Ramadanie, jest również nakarmieniem ubogiego, osoby będącej w potrzebie. Ibn Abbas (RAA) relacjonował, że Wysłannik Boży (SAWS)…

Co to jest zakat al-Fitr

Zakat al-Fitr jest to jałmużna, którą daje się na zakończenie postu w miesiącu Ramadan. Jest to obowiązek nałożony na każdego muzułmanina, młodego lub starego, na mężczyzny i na kobiety. O tym dowiadujemy się na podstawie…

Ramadan 1441H/2020r

Asalam alejkum. Rada Imamów w oparciu o decyzję Europejskiej Rady ds. Analiz i Fatłł, ogłasza piątek 24 kwietnia 2020 dniem 1 Ramadan 1441h i zarazem pierwszym dniem postu. Z tej okazji składamy najlepsze życzenia wszystkim…