Strona główna » Islam » Debata – „Związki feminizmu i religii”

Debata – „Związki feminizmu i religii”

Czy można być feministką, a przy tym religijną muzułmanką, żydówką lub katoliczką?

Czy muzułmanki, żydówki i chrześcijanki, walczące o prawa kobiet w ramach swoich społeczności, identyfikują się z terminem “feminizm”?

Czy kontestacja pewnych społeczności patriarchalnych poprawia czy pogarsza sytuację kobiet z tych grup?

Czy można być liberalną zachodnią feministką, a przy tym przeciwstawiać się islamofobii?

O związkach feminizmu i religii dyskutować będą: Jolanta Prochowicz, Blanka Rogowska i dr Agata Rybińska. Rozmowę poprowadzi Katarzyna Zabratańska.

Jolanta Prochowicz

Filolożka, filozofka, działaczka na rzecz Praw Człowieka i animatorka kultury. Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu „Homo Faber”. Jest pomysłodawczynią i współorganizatorką „Demakijażu. Festiwalu Kina Kobiet”, współorganizuje także lubelską odsłonę festiwalu „Watchdocs. Prawa Człowieka w Filmie”.

Jest autorką książki „Uniwersytet – humanistyka – filozofia. Problematyka kształcenia akademickiego w ujęciu Marthy Nussbaum oraz Alasdaira MacIntyre’a”, redaktorką książki „Dialogi filozoficzno-literackie”, autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących edukacji poprzez kulturę i problematyki współczesnego feminizmu.

Blanka Rogowska

Doktorantka w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, mgr stosunków międzynarodowych o specjalizacji orientalnej, socjolożka o specjalizacji gender studies. Zajmuje się szeroko pojętym współczesnym światem islamu, w szczególności kwestiami kobiecymi, feminizmem muzułmańskim, islamem progresywnym, muzułmanami w ponowoczesności oraz historią i specyfiką społeczeństw muzułmańskich w Afryce Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Senegalu, Mali i Nigerii.

dr Agata Rybińska

Adiunkt w Zakładzie Kultury i Historii Żydów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pedagog, teolog biblijny, literaturoznawca. Obszary zainteresowań: studia żydowskie, kultura biblijna, kultura i religia żydowska (zwyczaje, kultura materialna – sepulkralna, liturgiczna, edytorska), edukacja, literatura żydowska (hebrajska, jidyszowa, ladino, w językach kraju), Żydzi aszkenazyjscy i sefardyjscy; pogranicza kultur, religii, języków; studia genderowe. Granty: Rotschild Foundation (2007), grant promotorski MNiSW (2008-2011).

Moderatorka:
Katarzyna Zabratańska

Prezeska Innej Fundacji, herstoryczka, feministka. Absolwentka studiów społecznych i humanistycznych, animatorka i współtwórczyni szlaków kobiecych, Manify i Lubelskiej Koalicji na Rzecz Kobiet. Trenerka antydyskryminacyjna i wielokulturowa, przewodniczka miejska. Autorka licznych publikacji o tematyce kobiecej i (współ)organizatorka spotkań, konferencji, seminariów dotyczących równości oraz feminizmu.

Organizatorzy: Homo Faber, INNA Fundacja – IFKA, Centrum Islamu w Lublinie

Centrum Kultury w Lublinie

14 luty w godzinach 17:00-18:30

Źródło: INNA Fundacja – IFKA, Stowarzyszenie Homo Faber, Centrum Kultury Islamu w Lublinie