Strona główna » Islam » Rodzaje regulacji prawa muzułmańskiego

Rodzaje regulacji prawa muzułmańskiego

Istnieją dwa rodzaje regulacji prawa muzułmańskiego:
1. Regulacje definitywne i nieodwołalne (kati) – jest to zbiór regulacji prawnych, niektóre wskazują Koran lub tradycja Proroka (PzN).
Przykładowo:
a) obowiązek wykonywania modlitwy (as-salat), na podstawie słów Allaha
„…wykonujcie modlitwę…”;
b) obowiązek poszczenia (as-sijam) na podstawie słów Allaha
„…gdy tylko ujrzycie księżyc rozpocznijcie post…”;
c) obowiązek dawania jałmużny (az-zaka) na podstawie słów Allaha
„…i dawajcie jałmużnę…”
d) obowiązek pielgrzymki (al-hadżdż) „obowiązkiem każdego, kto tylko może jest pielgrzymka do Domu Allaha”;
e) zakaz lichwy (ar-riba) : „…Zostawcie to, co zostało z lichwy…”;
f) zakaz cudzołóstwa (az-zina): „…unikajcie cudzołóstwa…”
Co do definitywnych regulacji prawa muzułmańskiego nie znajdziemy różnic wśród muzułmanów: naukowców, szkół prawnych czy zwykłych ludzi, ponieważ każdy z nich wie, że tak stanowi religia islamu. Te regulacje są nieliczne w porównaniu z regulacjami spekulatywnymi.
2. Regulacje spekulatywne (zanni), które obejmują:
a) zbiór regulacji, na które Koran i poprawna tradycja wskazują w sposób spekulatywny;
b) zbiór regulacji, które wysnuli uczeni w fikhu z podstawowych źródeł metodami idżtihadu (to wysiłek jaki włożył uczony, aby uzyskać przekonaniem, że islam reguluje jakieś zagadnienie)