Strona główna » Islam » Fatła dotycząca epidemii koronowirusa

Fatła dotycząca epidemii koronowirusa

W imię Boga Miłosiernego i Litościwego

Fatła Rady Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP dotycząca uczestnictwa

w modlitwach zbiorowych w obliczu epidemii koronawirusa.

Chwała Bogu, Panu światów, pokój i miłosierdzie Boga niech będą nad Jego Posłańcem.

Drodzy Bracia i Siostry wszyscy zdajemy sobie sprawę z realnego zagrożenia jakie niesie ze sobą rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie naszego kraju. W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Rady Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP dotyczących udziału w modlitwie piątkowej i modlitwach zbiorowych w kraju, w którym pojawił się SARS-CoV-2odpowiadamy z pomocą Boga.

Piątkowe jak również zbiorowe modlitwy są odwołane w Centrach zarządzanych przez LM w RP z powodu uzasadnionego zagrożenia związanego z możliwością narażenia wiernych na zarażenie przedmiotowym wirusem i tym samym rozprzestrzeniania się epidemii. Mając na uwadze powyższe argumenty uczestnictwo w modlitwach zbiorowych w tej konkretnej sytuacji nie jest obowiązkiem.Jednocześnie zgodnie z zasadami naszej religii osoby, które podejrzewają u siebie objawy infekcji COVID19powinny poinformować o tym fakcie służby medyczne i poddać się ich zaleceniom.

Opuszczenie piątkowych modlitw i modlitw zbiorowych w sytuacji epidemii staje się obowiązkiem, ponieważ w naszym przypadku obowiązek zachowania własnego życia jest wypełniany jedynie poprzez środki takie jak nie gromadzenie się w miejscach publicznych i meczetach.

Rada Imamów i Rada Fatł przy Lidze Muzułmańskiej w RP w poczuciu odpowiedzialności podjęła decyzję o zamknięciu Centrów Muzułmańskich zarządzanych przez LM w RP na okres nie krótszy niż dwa tygodnie począwszy od dnia 11.03.2020r. Decyzja ta ma na celu ochronę ludzkiego życia i zdrowia jak również ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się epidemii koronowirusa

Przewodniczący Rady Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP

Mufti Ligi Muzułmańskiej w RP

Nedal Abu Tabaq