Strona główna » Islam » Drogi integracji

Drogi integracji

Rozpoczęła się  drugą edycją projektu Drogi Integracji! Po raz kolejny przedstawiciele wspólnoty muzułmańskiej, działającej przy Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym, będą dzielić się swoimi umiejętnościami z seniorami, młodzieżą, a także dorosłymi mieszkańcami Poznania. Odbędą się zajęcia z kaligrafii i dekoracji muzułmańskiej dla młodzieży, a dla seniorów warsztaty kuchni arabskiej. Wszyscy poznaniacy będą mogli także spróbować swoich sił w sztuce dekorowania ciała henną oraz wziąć udział w szeregu ciekawych wykładów w Galerii Miejskiej Arsenał. Tematyka oscylować będzie wokół kultury, tradycji i dziedzictwa islamu. Poruszone zostaną tematy dotyczące: obecności mniejszości muzułmańskiej na ziemiach polskich, która trwa już od kilkuset lat, literatury powstającej w krajach z większością muzułmańską oraz stosunków Europy z jej Innymi: Żydami, Arabami, muzułmanami. W siedzibie MCK-O odbędą się lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ukazujące kulturę i tradycję muzułmańską różnych krajów, a także warsztaty antydyskryminacyjne skierowane do dorosłych oraz młodzieży.

“Drogi Integracji 2″ to idealna szansa, by spotkać się z innymi poznaniankami i poznaniakami pomimo różnic kulturowych, religijnych czy pokoleniowych. To również dobra okazja by poszukać wartości, które łączą ludzi z różnych grup oraz wytworzenia poczucia jedności i wspólnotowości. Istnieje aktualnie potrzeba wypracowania metody małych kroków, budowania więzi lokalnych i samorządowych. Obecna sytuacja, gdzie liczba migrantów nie jest jeszcze wysoka w poznańskim społeczeństwie, pozwala nam przygotować dobry grunt pod dalsze rozwijanie się trendu migracyjnego w Europie i na świecie.

Źródło: https://pl-pl.facebook.com/drogiintegracji/