Strona główna » Islam » Czym jest Koran?

Czym jest Koran?

Muzułmanie wierzą, że Qur’an to Słowo Boże, a konkretnie: kompletny i dokładny zapis słów Boga objawio- nych za pośrednictwem Archanioła Gabriela Prorokowi Muhammadowi (pokój z Nim).

Qur’an został zapamiętany przez Proroka Muhammada i jego zwolenników, podyktowany jego towa- rzyszom, a następnie spisany i sprawdzony przez uczonych za życia Proroka. Ani jedno słowo ze 114 sur (rozdziałów) nie zostało zmienione na przestrzeni wieków. Zawiera dokładnie tę samą wyjątkową treść jaka została objawiona Muhammadowi ponad czternaście wieków temu.

Qur’an jest głównym źródłem wiary i praktyki każdego muzułmanina. Odnosi się do wszystkiego co nas jako istot ludzkich dotyczy, w tym: mądrości, doktryny i praktyki religijnej oraz prawa. Jednak przede wszystkim jest przesłaniem dotyczącym tego jak powinna wyglądać relacja między Bogiem a wszelkim jego stworzeniem. Jednocześnie Qur’an zawiera wytyczne dla sprawiedliwego społeczeństwa, właściwego postępowania człowieka oraz uczciwych zasad ekonomicznych.

 

„On zsyłał tobie Księgę zawierającą prawdę potwierdzającą to co zostało już zesłane przedtem. I On zesłał Torę oraz al-Indżil (księgę objawioną Jezusowi). Przedtem jako przewodnictwo dla ludzi”

(Rodzina ’Imran/’Al ’Imran; 3:3–4).

 

 

 

Tytuł oryginału: Questioning Islam © Muhammad Quadir, 2006 All Rights Reserved: www.discoverislam.com © for the Polish edition by Liga Muzułmańska w RP, 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy. ISBN 978-83-60032-07-7 WROCŁAW 2015 WYDANIE I Wydawca: Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiej al. Bohaterów Września 23 02-389 Warszawa