Strona główna » Islam » Czym jest islam i kim są muzułmanie?

Czym jest islam i kim są muzułmanie?

Islam, najprościej mówiąc, oznacza pokój: pokój z Bogiem, z wszelkim Jego stworzeniem i spokój wewnętrzny – poprzez całkowite poddanie się woli oraz przewodnictwu Boga.

Islam nie jest nową wiarą. Według muzułmanów niesie to samo przesłanie, które Bóg objawił za pośrednictwem wszystkich swoich proroków do każdego narodu. Dla jednej piątej ludno- ści świata islam jest nie tylko religią, lecz również sposobem życia.

Muzułmanami są ludzie pochodzący z całego świata bez względu na rasę, narodowość i kultu- rę, mówiący różnymi językami, posiadający inne stroje i zwyczaje, a niekiedy nawet różniący się ze względu na sposób praktykowania swojej religii.

Islam opiera się na założeniu, że najwyższą władzę nad nami ma Bóg. Bycie muzułmaninem nie wiąże się z koniecznością rezygnacji z własnej kultury czy tradycji, tylko z przyjęciem prostych i logicznych zasad niezbędnych dla osiągnięcia spokoju i lepszej jakości życia.

Mniej niż piętnaście procent muzułmanów żyje w świecie arabskim, co piąty pochodzi z Afryki Subsaharyjskiej, zaś największa na świecie społeczność muzułmańska znajduje się w Indone- zji. Znaczna część muzułmanów zamieszkuje Azję i prawie wszystkie republiki Azji Środkowej, a także Chiny, Indie, Rosję, Europę, Amerykę Północną i Południową.

Tytuł oryginału: Questioning Islam © Muhammad Quadir, 2006 All Rights Reserved: www.discoverislam.com © for the Polish edition by Liga Muzułmańska w RP, 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy. ISBN 978-83-60032-07-7 WROCŁAW 2015 WYDANIE I Wydawca: Liga Muzułmańska w Rzeczypospolitej Polskiej al. Bohaterów Września 23 02-389 Warszawa