Na kim ciąży obowiązek zakatu al-Fitr?

Na kim ciąży obowiązek zakatu al-Fitr? Jest on obowiązkiem dla każdej muzułmanki i muzułmanina nieza- leżnie od wieku, bogatego jak i biednego. Na głowie rodziny (osoba, która utrzymuje rodzinę: kobieta lub mężczyzna) spoczywa obowiązek dawania…

Znaczenie zakatu al-Fitr

Znaczenie zakatu al-Fitr: Oczyszcza on poszczącego z jego nieumyśl- nie wypowiedzianych złych słów i czynów, jakie czynił w Ramadanie, jest również nakarmieniem ubogiego, osoby będącej w potrzebie. Ibn Abbas (RAA) relacjonował, że Wysłannik Boży (SAWS)…

Co to jest zakat al-Fitr

Zakat al-Fitr jest to jałmużna, którą daje się na zakończenie postu w miesiącu Ramadan. Jest to obowiązek nałożony na każdego muzułmanina, młodego lub starego, na mężczyzny i na kobiety. O tym dowiadujemy się na podstawie…