Drogi integracji

Rozpoczęła się  drugą edycją projektu Drogi Integracji! Po raz kolejny przedstawiciele wspólnoty muzułmańskiej, działającej przy Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym, będą dzielić się swoimi umiejętnościami z seniorami, młodzieżą, a także dorosłymi mieszkańcami Poznania. Odbędą się zajęcia z…

Rodzaje regulacji prawa muzułmańskiego

Istnieją dwa rodzaje regulacji prawa muzułmańskiego: 1. Regulacje definitywne i nieodwołalne (kati) – jest to zbiór regulacji prawnych, niektóre wskazują Koran lub tradycja Proroka (PzN). Przykładowo: a) obowiązek wykonywania modlitwy (as-salat), na podstawie słów Allaha…

Debata – „Związki feminizmu i religii”

Czy można być feministką, a przy tym religijną muzułmanką, żydówką lub katoliczką? Czy muzułmanki, żydówki i chrześcijanki, walczące o prawa kobiet w ramach swoich społeczności, identyfikują się z terminem “feminizm”? Czy kontestacja pewnych społeczności patriarchalnych…