Pory modlitw

Na dobę przypisano muzułmaninowi pięć modlitw obowiązkowych. Wynika to z hadisu o człowieku, który przyszedł do Posłańca Allaha (PzN) i rzekł: „Wysłanniku Allaha! Poinformuj mnie, co mi Allah nakazał z modlitw? - Pięć modlitw, chyba…

Pozycja modlitwy i jej wartość

Modlitwa to jeden z pięciu zasadniczych elementów islamu. Stanowi ona podstawę religii islamskiej, bez której religia nie może trwać. Modlitwa to pierwszy kult, który nakazał Allah (SŁT) i będzie pierwszą rzeczą, z której człowiek będzie…