Łagodność, uprzejmość w stosunku do ludzi

Przemawiajcie do ludzi uprzejmie!Odprawiajcie modlitwę i dawajcie jałmużnę!"[...] Koran: Sura Krowa werset 83 Uprzejme słowa i przebaczenie są lepsze niż jałmużna, po której następuje obraza. Bóg jest bogaty, wspaniałomyślny! Koran: Sura Krowa werset 263 Kiedy…

Odpłacanie dobrem za zło

Odprawiaj modlitwę na obu krańcach dnia i często w godzinach nocy: Zaprawdę; czyny piękne usuwają czyny złe!T o jest przypomnienie dla pamiętających!Bądź cierpliwy!bo, zaprawdę, Bóg nie gubi nagrody tych, którzy czynią dobro! Koran: Sura Hud…

Pokuta w Koranie

O wy, którzy wierzycie! Bójcie się Boga bojaźnią Jemu należną, i nie umierajcie inaczej, jak tylko będąc całkowicie poddanymi! Koran: sura Rodzina Imrana werset 102 O ludzie! Bójcie się waszego Pana, który was stworzył z…