Al-Amana

Prorok rzekł: „Zwróć depozyt, który został tobie powierzony i nie zdradzaj tego, który Ciebie zdradził”. Kalif Abu Bakr przytaczając tę myśl, ujął to w następujący sposób: „Szczytem prawdomówności jest uczciwość, a szczytem kłamstwa jest zdrada”.…

Okazywanie wdzięczności za łaskę

Bóg rzekł: „I dał wam wszystko, o co prosiliście. I gdybyście się podjęli zliczenia dobrodziejstw Allaha, to nie zdołalibyście policzyć. Zaprawdę, człowiek jest niesprawiedliwy i nieustannie okazuje niewdzięczność” (Abraham/Ibrahim; 14:34). Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się dzisiaj…

Sens islamu

Jest przynajmniej jeden werset w Qur’anie, którego można użyć, aby zdefiniować sens naszej religii. W tym krótkim wersecie Bóg użył pięciu wyrazów, w którym podsumował sedno wszelkich Jego nakazów. Bóg mówi: „Zaprawdę Allah nakazuje sprawiedliwość,…