Strona główna » Islam » Ablucja, suche oczyszczenie, kąpiel

Ablucja, suche oczyszczenie, kąpiel

Ablucja al-łudu’

A jeśli jesteście w stanie nieczystości (Dżiunub,) to zróbcie kąpiel (Ghusl).

Pojęcie ablucji

Ablucja (ar. al-łudu’) w islamie to oczyszczenie się poprzez umycie i przetarcie odpowiednich części ciała. To pierwszy warunek ważności modlitwy. O ablucji mówi Święty Koran oraz szereg hadisów Proroka . Powiedział Posłaniec Boga: Modlitwa człowieka jest ważna pod warunkiem, że jest on w stanie czystości. Posłaniec Boga powiedział także: Gniew jest od Szatana, a Szatan został stworzony z ognia. Ogień można ugasić wodą, jeśli więc ktoś z was czuje gniew, niech zrobi ablucję.

Wartość ablucji

  1. Ablucja to czystość. Bóg Najwyższy lubi oczyszczających się, powiedział w Koranie: Zaprawdę, Bóg kocha tych co wyrażają skruchę i kocha tych co oczyszczają się.

  2. Ablucja powoduje przyjęcie próśb przez Boga. Przekazał Mu’az Ibn Dża- bal że Prorok powiedział: Gdy muzułmanin kładzie się spać w stanie czystości wspominając Boga, a potem wstaje na modlitwę nocną i prosi o dobro życia tego oraz ostatecznego, Bóg na pewno spełni jego prośby.

Ablucja przyczynia się do przebaczenia grzechów. Powiedział Posłaniec Boga : Gdy ktoś dokładnie robi ablucję, jego grzechy wychodzą z jego ciała nawet spod jego paznokci.

  1. Ablucja stanowi połowę wiary: powiedział Posłaniec Boga : Czystość to połowa wiary. Słowo „al-hamdu li-llah” wypełnia wagę. Słowa: „subhana- llah” i „al-hamdu li-llah” wypełniają przestrzeń między niebiosami a ziemią, modlitwa to światło, jałmużna to dowód (prawości), cierpliwość to świa- tło, a Koran jest dowodem świadczącym na twoją korzyść lub niekorzyść. Wszyscy ludzie działają i sprzedają swoje dusze, lecz jedni ratują je, a inni gubią.

  2. Ablucja pomaga wznieść się na wyższy poziom wiary i przyczynia się do odpuszczenia win. Przekazał Abu Hurajra , że Posłaniec Boga spytał towarzyszy: Czy powiedzieć wam, dzięki czemu Bóg zamazuje grzechy i wywyższa o stopnie? „Tak, Posłańcu Boga” – odparli. Dokładne robienie ablucji, nawet gdy jest to nieprzyjemne (np. z powodu zimna), częste przychodzenie do meczetu i czekanie po pewnej modlitwie na drugą modlitwę. To jest jak otrzymanie wielkiego wynagrodzenia od Boga.

Oczyszczenie wodą z nieczystości al-istindża’

To oczyszczenie narządów wydalniczych z nieczystości (np: mocz, kał, krew) lewą ręką. Najlepiej jest najpierw oczyścić się papierem, a potem wodą lub wodą z mydłem.

Przed wejściem do ubikacji sunną jest wypowiadanie tego, co mówił Pro- rok : Allahumma inni a’uzu bika min al-chubsi ła-l-chaba’is (Boże, szu- kam u Ciebie ochrony przed złem i nieczystymi rzeczami).

Po dokonaniu oczyszczenia myjemy ręce wodą z mydłem. Po wyjściu z toalety sunną jest wypowiedzieć to, co mówił Prorok :Ghufranak (Proszę o Twoje przebaczenie).

» W przypadku, gdy nie ma dostępu do wody lub jest on utrudniony, moż- na użyć do oczyszczenia samego papieru.

» Jeśli nie ma papieru, można do oczyszczenia użyć tylko wody.