Modlitwa związana z zaćmieniem słońca lub księżyca

Modlitwa związana z zaćmieniem słońca lub księżyca ( ( al-kusuf wa al chusuf) Uczeni są zgodni, że modlitwa al-kusuf wa al-chusuf była zawsze w okolicznościach zaćmienia praktykowane przez Proroka PzN (sunna muakkada) i też winni…