Sens islamu

Jest przynajmniej jeden werset w Qur’anie, którego można użyć, aby zdefiniować sens naszej religii. W tym krótkim wersecie Bóg użył pięciu wyrazów, w którym podsumował sedno wszelkich Jego nakazów. Bóg mówi: „Zaprawdę Allah nakazuje sprawiedliwość,…