Konferencja Nowi Muzułamanie

KONFERENCJA NOWI MUZUŁMANIE 15.09.2018r. W tym roku insha Allah spotykamy się po raz drugi. Chcemy być świadomi naszej wiary i wybranej drogi życiowej. Konferencja to szansa dla nas wszystkich aby się poznać... i zdobywać wiedzę...…