O rytuałach pielgrzymkowych w Koranie

Allah Najwyższy powiedział: „Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą i odsuwają od drogi Boga i od świętego Meczetu, przygotowanego jednakowo dla wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy tam przebywają, jak i koczowników; i ci, którzy dopuszczają się…

Pielgrzymka jej ocena i pozycja.

Allah Najwyższy powiedział: „W nim są znaki jasne – miejsce, gdzie stał Abraham  a kto wszedł do niego, był bezpieczny. Na ludziach ciąży obowiązek względem Boga – na tych, którzy mają ku temu środki –…

Modlitwa związana z zaćmieniem słońca lub księżyca

Modlitwa związana z zaćmieniem słońca lub księżyca ( ( al-kusuf wa al chusuf) Uczeni są zgodni, że modlitwa al-kusuf wa al-chusuf była zawsze w okolicznościach zaćmienia praktykowane przez Proroka PzN (sunna muakkada) i też winni…

Zakat Al-Fitr

Obowiązek Zakatu al-fitr: Zakat al-fitr jest to zakat, który daje się na zakończenie postu w miesiącu ramadan. Zaczął obowiązywać w drugim roku hidżry, tzn. razem z obowiązkiem postu. Różni się od innych zakatów tym, że…

Islam

Islam zajmuje wśród religii świata miejsce szczególne, bowiem wyróżnia się wyjątkowymi cechami. Zastanówmy się nad nimi. Po pierwsze – Islam to nazwa oryginalna Islam jest jedyną religią, która została nazwana przez samego Allaha, a pośrednictwem…

Rodzaje regulacji prawa muzułmańskiego

Istnieją dwa rodzaje regulacji prawa muzułmańskiego: 1. Regulacje definitywne i nieodwołalne (kati) – jest to zbiór regulacji prawnych, niektóre wskazują Koran lub tradycja Proroka (PzN). Przykładowo: a) obowiązek wykonywania modlitwy (as-salat), na podstawie słów Allaha…

Filary wiary

Wiara w Jedynego Boga (arab. Allaha) Wiara w Allaha wymaga przekonania w Jego istnienie, w to, że tylko Jego należy czcić, że nie ma ani rywali ani Sobie równych w Swoim panowaniu i w boskości…

Filary islamu

Wyznanie wiary -szahada Polega na świadomym wyznaniu, że nikt nie ma prawa być czczony prócz Jedynego Boga (arab. Allaha), a Muhammad jest Jego sługą i wysłannikiem. Jest to klucz do wejścia w islam. Znaczenie pierwszej…