Rodzaje regulacji prawa muzułmańskiego

Istnieją dwa rodzaje regulacji prawa muzułmańskiego: 1. Regulacje definitywne i nieodwołalne (kati) – jest to zbiór regulacji prawnych, niektóre wskazują Koran lub tradycja Proroka (PzN). Przykładowo: a) obowiązek wykonywania modlitwy (as-salat), na podstawie słów Allaha…

Filary wiary

Wiara w Jedynego Boga (arab. Allaha) Wiara w Allaha wymaga przekonania w Jego istnienie, w to, że tylko Jego należy czcić, że nie ma ani rywali ani Sobie równych w Swoim panowaniu i w boskości…

Filary islamu

Wyznanie wiary -szahada Polega na świadomym wyznaniu, że nikt nie ma prawa być czczony prócz Jedynego Boga (arab. Allaha), a Muhammad jest Jego sługą i wysłannikiem. Jest to klucz do wejścia w islam. Znaczenie pierwszej…