Strona główna » Islam » O rytuałach pielgrzymkowych w Koranie

O rytuałach pielgrzymkowych w Koranie

Allah Najwyższy powiedział: „Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą i odsuwają od drogi Boga i od świętego Meczetu, przygotowanego jednakowo dla wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy tam przebywają, jak i koczowników; i ci, którzy dopuszczają się tam profanacji, wbrew prawu, zakosztują kary bolesnej.  I oto przygotowaliśmy dla Abrahama miejsce Domu:  „Nie będziesz Mi dodawał niczego za współtowarzyszy! Oczyść Mój Dom dla tych, którzy dopełniają okrążeń, i dla tych, którzy stoją, i dla tych, którzy się skłaniają i którzy wybijają pokłony! I ogłoś wśród ludzi pielgrzymkę: oni przyjdą do ciebie pieszo lub na wszelkiego rodzaju wysmukłych wierzchowcach; oni przybędą z każdego głębokiego jaru, aby świadczyć o doznanych dobrodziejstwach, aby wspominać imię Boga w dni oznaczone,  nad tym zwierzęciem spośród trzód, jakim ich obdarzyliśmy: Jedzcie i nakarmcie nimi nieszczęśliwych, biednych! Potem niech skończą ze swoim zaniedbaniem,  niech wypełnią całkowicie swoje śluby i niech dokonają okrążeń wokół dawnego Domu.” Tak! A kto szanuje święte zakazy Boga, ten osiągnie dla siebie dobro w obliczu swego Pana. Dozwolone są wam zwierzęta oprócz tych, które wam uprzednio wyliczono. Unikajcie brudu bałwanów; unikajcie słowa fałszu, jako hanifowie przed Bogiem, nie dodający Jemu współtowarzyszy. A z tym, kto dodaje Bogu współtowarzyszy, jest tak, jakby on spadł z nieba i pochwyciły go ptaki; albo jakby go uniósł wiatr w odległe miejsce. Tak jest!  A kto szanuje symbole kultu Boga…  – one przecież pochodzą z bogobojności serc. Wy macie z nich korzyści aż do oznaczonego terminu;  a potem ich miejsce ofiarowania jest przy dawnym Domu. Dla każdego narodu ustanowiliśmy jakieś obrzędy kultowe, aby ludzie wspominali imię Boga nad zwierzęciem z trzody, które On nam dał jako zaopatrzenie. Bo Bóg wasz – to Bóg Jeden! Jemu więc poddajcie się całkowicie! Obwieszczaj radosną wieść ludziom pokornym! Tym, których serca drżą, kiedy jest wspominane imię Boga; tym, którzy cierpliwie znoszą to, co ich spotyka; tym, którzy odprawiają modlitwę; tym, którzy rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy.  Dla was umieściliśmy zwierzęta ofiarne wśród symboli kultu Boga. Dla was z nich jest dobro. Wspominajcie więc imię Boga nad nimi, ustawionymi w szeregu. Potem, kiedy leżą na boku, jedzcie z nich i nakarmcie skromnego i proszącego wstydliwie. W ten sposób poddaliśmy je wam – być może, będziecie wdzięczni! Nie dosięgnie Boga ani ich mięso, ani ich krew,  lecz dosięgnie Go wasza bogobojność. W ten sposób On podporządkował je wam, abyście głosili wielkość Boga za to, iż On was poprowadził drogą prostą. I zwiastuj radosną wieść dobrze czyniącym! Tłumaczenie Koranu 22:25-37

Wyjaśnienie:

Tam przebywają – mieszkający na stałe

Koczowników – chodzi o odwiedzających

Dopuszczający się tam profanacji – czyni coś, co jest obrazą religii(…)

Wysmukłych – z powodu długiej i wyczerpującej podróży

Wspominać imię Boga w dni oznaczone, nad tym zwierzęciem spośród trzód, jakim ich obdarzyliśmy – chodzi o złożenie w ofierze bydła w pierwszy dzień święta al-azha o dni zwane at-taszrik

Hanifowie – ludzie zwróceni na cześć Boga Jedynego

Symbole kultu Boga – ofiary złożone podczas pielgrzymki

Macie z nich korzyści – przed złożeniem zwierzęcia w ofierze, można wykorzystać do jazdy

Obrzędy kultowe – miejsce do składania ofiar ze zwierząt

Umieściliśmy zwierzęta ofiarne – najczęściej składaną ofiarą była wielbłądzica (budna)

Spętane nogi – wielbłądy zarzyna się (nahr), gdy stoją na trzech nogach z jedną spętaną

Leżą na boku – gdy już zmarły

Skromnego – biednego, który nie domaga się nakarmienia

Koran o konieczności (wudżub) wykonania pielgrzymki

Allah Najwyższy powiedział: „Zaprawdę, pierwszy Dom  który został ustanowiony dla ludzi, to ten, który jest w Bakka – błogosławiony, – droga prosta dla światów.  W nim są znaki jasne – miejsce, gdzie stał Abraham  a kto wszedł do niego, był bezpieczny. Na ludziach ciąży obowiązek względem Boga – na tych, którzy mają ku temu środki – odprawienia pielgrzymki do tego Domu. A kto nie wierzy… zaprawdę, Bóg jest bogaty, ponad światami! Tłumaczenie Koranu 3:96-97

Wyjaśnienie:

-Miejsce, gdzie stał Abraham – to duży kamień, na którym wchodził Abraham, gdy budował Kabę. Kiedyś stał on blisko Kaby. Kalif Umar ibn al-Chattab nakazał odsunąć go od budowli, aby pielgrzymi i modlący się w pobliżu tego kamienia, nie przeszkadzali sobie nawzajem. Sunną jest pomodlić się obok niego, gdy wykona się okrążenie Kaby: „I bierzcie sobie miejsce Abrahama na modlitwę…”.

Czas, w którym pielgrzymuje się do Kaby (al-mawakit)

Allah Najwyższy powiedział: „Oni będą ciebie pytać o fazy księżyca w nowiu. Powiedz: „To są oznaczenia czasu dla ludzi i dla pielgrzymki.” Pobożność nie polega na tym, że będziecie wchodzić do waszych domów od tyłu;  ale pobożnym jest ten, kto jest bogobojny. Wchodźcie więc do domów przez bramy, i bójcie się Boga! Być może, będziecie szczęśliwi!” Tłumaczenie Koranu 2:189.

Wyjaśnienie:

– fazy księżyca – chodzi o widoczność księżyca w pierwszych trzech nocach nowiu. Muzułmanie zapytali się o to i dostali odpowiedź, że zmiany faz księżyca umożliwiają wyznaczenie czasu na kult i inne zajęcia.

Chodzenie między wzgórzami (as-sai)

Allah Najzwyśzy powiedział: „Zaprawdę, As-Safa i Al-Marwa są wśród drogowskazów rytualnych Boga. A ten, kto odbywa pielgrzymkę do Domu albo odprawia odwiedzenie, nie popełni grzechu, jeśli dokona okrążenia wokół nich. A ten, kto dobrowolnie czyni dobro… – zaprawdę, Bóg jest wdzięczny, wszechwiedzący!” Tłumaczenie Koranu 2:158

Wyjaśnienie:

– nie popełni grzechu – muzułmanie początkowo niechętnie chcieli chodzić między dwoma wzgórzami, bo był to czyn znany przed islamem. Dlatego Bóg wskazał, że chodzenie jest jednym z kultów. Arabowie chodzili między wzgórzami naśladując tym Abrahama, lecz później umieścili na nich bożki. Islam te bożki zlikwidował, więc nie było już podstaw po temu,by unikać chodzenia między wzgórzami.